လူေတာ္ေတြ မဆံုးရံႈးေစခ်င္ပါ” အယ္ဒီတာ အာေဘာ္

0
332
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ