ထီးခီးလမ္း အတြင္းဒဏ္

0
63

ဇူလိုင္မိုးသည္ သည္းသည္းမည္း မည္း ႐ြာေန၏။ ေလျပင္းတို႔ပါ တေဝါ ေဝါ တိုက္ခတ္လ်က္ရွိသျဖင့္ ေလာက သည္ ေအးစက္လ်က္ ရွိသည္။
ကလစ္ႀကီး႐ြာ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ- ကန္ခ် နဘူရီမွ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းသို႔ ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္မည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လမ္းမႀကီး၏ လမ္းအူ ေၾကာင္းတစ္ေနရာ။ ေဒၚျဖဴႏု (အမည္လႊဲ)သည္ အၿငိဳးတႀကီး ႐ြာေနသည့္ မိုးသီး မိုးေပါက္တို႔ကို အန္တုကာ ႐ြာသားမ်ား စည္းေဝးတိုင္ပင္မည့္ေနရာသို႔ ျဖည္း ျဖည္း ေလၽွာက္လွမ္း လာေနသည္။ သူမ ၏ ဒူးေအာက္ပိုင္းတစ္ခုလုံး မိုးေရတို႔ ႐ႊဲ႐ႊဲစို။ ေဒၚျဖဴႏု လက္ထဲတြင္ ကားဖ်င္ ပိုက္ဆံအိတ္ငယ္ထဲ ထည့္ယူလာသည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းတခ်ိဳ႕ကို သူမ၏ေသး သြယ္လွေသာ လက္တို႔ျဖင့္ က်စ္က်စ္ ပါေအာင္ဆုပ္လ်က္။

“ITD ကို ကၽြန္မ လုံး၀မေက်နပ္ ႏိုင္ဘူး၊ ကၽြန္မၿခံထဲကို အတင္းဝင္လာၿပီး အပင္ေတြကို သူတို႔ဘာသာ ေရတယ္၊ ေျမႀကီးကို သူတို႔ဘာသာ တိုင္းတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မကို ေျပာသြားတာက ခင္ဗ်ား ဒီေျမေပၚမွာ ဘာမွဆက္စိုက္ လို႔မရေတာ့ဘူးတဲ့၊ ေနာက္သိပ္မၾကာခင္ သူတို႔႐ုံးခန္းကိုေခၚၿပီး ကၽြန္မကို ေလၽွာ္ ေၾကးဆိုၿပီး ေပးတယ္၊ ကၽြန္မနဲ႔ ဘာမွ ၫႈိႏႈိင္းမႈ မရွိဘဲနဲ႔ တဖက္သတ္လုပ္သြား ၾကတာ”

ထိုင္းႏိုင္ငံ-ကန္ခ်နဘူရီမွ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းသို႔ ဆက္ သြယ္ေဖာက္လုပ္မည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လမ္းမႀကီး၏ လမ္းအူေၾကာင္းကို ၂၀၁၀ႏွင့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ အေတာအတြင္း ကာလမ်ားအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္Italian Thai Development – ITD   ကုမၸဏီမွ စတင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ကနဦး စီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ေသာ ITD ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူေဖာက္လုပ္ ခဲ့သည့္ အဆိုပါ လမ္းအူေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဒသခံဌာေန တိုင္းရင္းသားတို႔၏ လူမႈ ဘ၀မ်ား မ်ားစြာထိခိုက္ခဲ့ရသည္။ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ားလည္း အႀကီး အက်ယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။
ေဒၚျဖဴႏုသည္ သူမလက္ထဲရွိ က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ထားေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းတခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ျပ၏။ Road Link to Thailand (ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဆက္သြယ္မည့္လမ္း)၊ ေဒၚျဖဴႏုအမည္၊ ေျမ ၅.၂၆ ဧကႏွင့္ ေပးေလၽွာ္မည့္ ေငြ ပမာဏတို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည့္ စာ႐ြက္ အျဖဴကေလး တစ္႐ြက္။

“သူတို႔က ရွမ္းလို (ထိုင္းစကား) ေတြပဲ ေျပာေနတာ၊ ဘာသာျပန္ကို ေမးေတာ့လည္း ေသခ်ာမရွင္းျပဘူး၊ ၿပီးေတာ့ အဲဒါ ေျမေလ်ာ္ေၾကးဆိုၿပီး ေျပာတာပဲ”ဟု ေဒၚျဖဴႏုက ဆက္ေျပာသည္။
မိ႐ိုးဖလာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာ ကို အမွီသဟဲျပဳကာ အသက္ေမြးဝမ္း ေၾကာင္း ျပဳလုပ္ေနထိုင္သည့္ ဌာေန တိုင္းရင္းသားတို႔ကား ၎တို႔သည္ စီမံ ကိန္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္ေနၾကျခင္းမဟုတ္၊ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေျပာ ဆိုေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ရင္ဖြင့္သည္။

“နိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အတြက္ စီမံကိန္းေတြ လုပ္တာလုပ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာမၽွမေျပာလိုပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ စီမံကိန္းေတြလုပ္လို႔ ဆုံး႐ႈံး သြားတဲ့၊ ထပ္ၿပီးဆုံး႐ႈံးရဦးမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ လူမႈဘ၀နဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ေရးအတြက္ ဘယ္သူက တာဝန္ယူေပး မလဲဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွင္းရွင္း လင္းလင္းသိဖို႔ လိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကို ေျပာပါ”ဟု ကေထာင္းနီေက်း႐ြာမွ ကရင္တိုင္းရင္းသား တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ITD ကုမၸဏီမွ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားအတြင္း ေျမ ျပင္လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား အတြက္ ေဒသခံလူထုကို အသိေပးျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း အ႐ုံး- KNU ႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရ ႏွစ္ရပ္ စလုံးတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိ ေသာ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေလၽွာက္ ရွိ တနသၤာရီသစ္ေတာမ်ားအတြင္းမွ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သူ ITD ကုမၸဏီမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရၿပီး ႐ြာသူ႐ြာသား အမ်ားစုမွာ ၎တို႔၏ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈအတြက္ ၫွိႏႈိင္းသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ႀကဳံခဲ့ရေၾကာင္း တညီတၫြတ္ တည္း ေျပာဆိုၾကသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း ITD ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီး ယခု ၅ ႏွစ္ၾကာသည့္ ကာလတိုင္ေအာင္ ၎တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ သည့္ ျပႆနာမ်ားကို အစိုးရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ITD ကုမၸဏီမွေသာ္လည္း ေကာင္း တာဝန္ယူေျဖရွင္းမည့္အသံ စိုးစဥ္မၽွ မၾကားမိရေသး။ ေဒသခံတို႔ကား လူမႈဒုကၡမ်ားကို ခါးစည္းခံေနၾကရဆဲပင္ ျဖစ္သည္။
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ထားဝယ္အထူးစီး ပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္စီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကန္ခ်နဘူရီ-ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းလမ္းကို ႏွစ္လမ္းသြား အျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရက စိုင္းျပင္းလ်က္ ရွိသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အစိုးရထံမွ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၄.၅ သန္း ေခ်းယူမည့္အစီအစဥ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္းက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္လိုက္ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေသာ္ လည္း အဆိုပါေခ်းေငြကို ေခ်းယူရန္ မဲမ်ား သျဖင့္အဆိုမွာ အတည္ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး လည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒေအာက္ရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္း စစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာEnvironmental Impact Assessment – EIA  လုပ္ထုံး လုပ္နည္းအရ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရး ဇုန္စီမံကိန္းအတြက္ စီမံကိန္းအားလုံးကို ၿခဳံငုံမိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္း စစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ Site-wide EIA  ကို ျပဳလုပ္ရန္လိုပါသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒအရ Site-wide EIA   ျပဳလုပ္ၿပီး၍ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနထံ မွ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈ သက္ေသခံလက္ မွတ္ -Environmental Compliance Certificate – ECC  ကို ရရွိၿပီးမွသာ လၽွင္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပါမစ္ ကို ထုတ္ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီလႏွင့္မတ္လမ်ား အတြင္းကမူ အဆိုပါလမ္းစီမံကိန္း အတြက္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ ဘ၀ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကို ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေလၽွာက္ရွိ ေက်း႐ြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ျဖစ္စဥ္ သည္ လူထုကို ႀကိဳတင္အသိေပး သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္ မ်ားကို ေဒသခံမ်ားသို႔ ႀကိဳတင္အသိ ေပးထားျခင္း အစရွိသည့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားဘက္မွ လိုက္နာရမည့္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ေဒသခံမ်ားမွ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ ရလဒ္မ်ားကို အစီရင္ခံစာ အၾကမ္းေရးသားၿပီးပါက ၎တို႔ကို ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးေပးရန္ ေတာင္း ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္သူမ်ားမွ ေဆာင္႐ြက္ေပး ခဲ့ျခင္းမရွိဟုလည္း သိရွိရသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ေဒသခံဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ အဆိုပါနယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ လမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္ အစီ ရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ EIA  လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသျဖင့္ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာ ေရးသားျပဳစုသည့္ နည္းပညာကုမၸဏီ အပါအဝင္ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားထံသို႔ ကန္႔ကြက္စာ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္း တစ္စုံ တရာ ျပန္ၾကားခဲ့ျခင္းလည္း မရွိပါ။ ေဒသခံမ်ားကား အစိုးရႏွင့္ တာဝန္ရွိ သူမ်ားထံမွ စီမံကိန္းဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ဆိုသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားကိုသာ ဆက္တိုက္ၾကား ေနရၿပီး ၎တို႔၏ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရမႈ မ်ားအတြက္ မည္သူက တာဝန္ယူေျဖ ရွင္းေပးမည္ဆိုသည့္ ေျပာဆိုမႈ တစ္စုံ တစ္ရာကို မရရွိခဲ့။

ျမန္မာအစိုးရဘက္ကမူ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီJapan International Cooperation Agency – JICA  မွ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပါအဝင္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ဆက္စပ္စီမံကိန္းမ်ား၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုလုံးကို ၿခဳံငုံမိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံ ကိန္း Master Plan  ကို ေရးဆြဲေန ေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာဆို လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း စတင္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ အဆိုပါ JICA Master Plan  သည္ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ အတြင္းက ဂ်ပန္၊ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ သုံးရပ္ထံသို႔ ေပးပို႔ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဖတ္႐ႈ ဆန္း စစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဂ်ပန္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေရာက္ရွိလာ သည့္သတင္းမ်ားအရ လက္ရွိ ကန္ခ်န ဘူရီ-ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရး ဇုန္လမ္း ဒီဇိုင္းသည္ တည္ေဆာက္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ လမ္းအူေၾကာင္း၏ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား အပါအဝင္ ဒီဇိုင္းတစ္ခုလုံးကို ျပန္လည္ ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ ေရးဆြဲရန္အတြက္ အခ်ိန္ ၈ လခန္႔ၾကာ ျမင့္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။
အကယ္၍သာ အထက္ပါအတိုင္း လမ္းအူေၾကာင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ကို အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီး အသစ္ထြက္ ရွိလာမည့္ ဒီဇိုင္းအသစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ မည့္ လမ္းတစ္ေလၽွာက္ရွိ ေဒသခံမ်ား၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို မည္သူက တာဝန္ ယူ မည္ဆိုသည္ဆို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားရမည္လည္း ျဖစ္သည္။ အေရးအႀကီးဆုံးမွာ ကား ITD ကုမၸဏီမွ ေဖာက္လုပ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ လက္ရွိ လမ္းအူေၾကာင္း တစ္ေလၽွာက္ရွိ ရွိရင္း စြဲျဖစ္ၿပီးသား ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို မည္သူက တာဝန္ယူမည္ဆိုသည့္ ေမးခြန္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ လမ္းအတြက္ ေခ်းယူမည့္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၄.၅ သန္းသည္ ဒီဇိုင္း ျပန္လည္မျပင္ဆင္ရေသးသည့္ ရွိရင္းစြဲ လမ္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ေခ်းယူသည္ဟု နားလည္ပါသည္။ ယခု JICA   ၏ အႀကံျပဳခ်က္အရ လမ္းအူ ေၾကာင္းႏွင့္ဒီဇိုင္းကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ရမည္ဆိုပါက ကုန္က်စရိတ္မ်ား ထပ္မံပို လာဦးမည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိေန ျပန္သည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကစဥ္ကလည္း အထက္ပါ အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကို မေတြ႕ရွိရေပ။ အကယ္၍သာ အစိုးရမွ ေျပာဆိုေနသည့္ အတိုင္း လာမည့္ပြင့္လင္းရာသီတြင္သာ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္စီမံကိန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ကန္ခ်နဘူရီ-ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္လမ္းကို ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးဆြဲအတည္မျပဳရ ေသးဘဲ အဆင့္ျမႇင့္ တင္သြားမည္ဆိုပါက အစိုးရသည္ မိမိခ်မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒကို မိမိကိုယ္တိုင္ ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္သြားေပလိမ့္မည္။

ဇူလိုင္မိုးသည္ သည္းသည္းမည္း မည္း႐ြာေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ေလျပင္းတို႔ တေဝါေဝါ တိုက္ခတ္လ်က္ရွိသျဖင့္ ေလာကသည္ ေအးစက္လ်က္ရွိသည္။
ေဒၚျဖဴႏုသည္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲမွ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လမ္းမႀကီး ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ထားသည့္ သူမ ၿခံရွိရာသို႔ ေလးတြဲ႕ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေလၽွာက္လွမ္းလာေနသည္။ သူ မလက္ထဲတြင္ က်စ္က်စ္ပါေအာင္ဆုပ္ကိုင္ထားသည္ကား သူမ၏ေျမယာကို သူမသေဘာဆႏၵမပါဘဲ ေပးေလ်ာ္လိုက္ သည့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀စြာ ေဖာ္ျပမထား ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား။