အကြက္႐ိုက္ေရာင္းစားသူမွအပ လယ္ကိုေျမဖို႔သူမ်ား အေရးမယူဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို

0
168

လယ္ေျမကို ေျမဖို႔ၿပီး အကြက္႐ိုက္ ေရာင္းစားသူမ်ားမွအပ အျခားသူမ်ားကို အေရးမယူဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္က ေျပာသည္။
ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္ သည့္ တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ သ တင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ယင္းသို႔ ေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေျမဖို႔ၿပီး အကြက္႐ိုက္ေရာင္းစား တဲ့သူေတြကို အေရးယူမယ္။ ေျမဖို႔ၿပီး ကိုယ့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဥပမာ ဆန္စက္ လုပ္ခ်င္လို႔၊ ဆိုင္ေလး ေဆာက္ခ်င္လို႔ စသျဖင့္ ေျမဖို႔တဲ့ ျပည္သူတစ္ေယာက္မွ ကၽြန္မတို႔ အေရးမယူပါဘူး”ဟု ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္က ဆိုသည္။

လယ္ယာေျမ ေျမဖို႔သူမ်ားကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္မၽွ ဖမ္းဆီးထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆိုသည္။
သို႔ေသာ္ လယ္ယာေျမတြင္ ေျမဖို႔ သူမ်ားကို ဥပေဒအရ အျမန္ဆုံးအေရး ယူမည္ျဖစ္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္က်ခံရႏိုင္ သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သတိေပးခဲ့ဖူး သည္။
NLD အစိုးရ စတက္စဥ္အခ်ိန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္က ထားဝယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား ေတြ႕ ဆုံပြဲတြင္ ယင္းသို႔ သတိေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

ယင္းေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ လယ္ယာေျမ ကို မည္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္မၽွ မည္သူ႕ ကိုမဆို သုံးစြဲခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ဟု ေျပာ ဆိုခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္က ျပဳလပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ မူ အားလုံးက ျပည္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေနစရာ၊ ထိုင္စရာမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေျမဖို႔ၾကသူမ်ား သာျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆိုသည္။
“ကၽြန္မတို႔က ထပ္ခါထပ္ခါဖို႔လာ မွာစိုးလို႔ ဟန္႔တားတဲ့အေနနဲ႔ အေရးယူ မယ္လို႔ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္က ေျပာ သည္။

လယ္ယာေျမကို အျခားနည္း အသုံးျပဳပါက သတ္မွတ္ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ေစျခင္း၊ လယ္ေျမေပၚမွ ႏွင္ထုတ္ထိုက္သူမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ လယ္ယာေျမေပၚတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္ အအုံ ကို ဖယ္ရွားျခင္း စသျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနက ခန္႔အပ္သည့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႕က အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု