လမ္းအရွိန္ေလၽွာ႔တုံးအခ်ိဳ႕ အခ်ိန္တိုအတြင္း ပ်က္စီး

0
59

ထားဝယ္ၿမိဳ႕အတြင္း တပ္ဆင္ထား ေသာ တစ္ခုလၽွင္ က်ပ္သုံးသိန္းေက်ာ္ ကုန္က်သည့္ လမ္းအရွိန္ေလၽွာ႔တုံး အခ်ိဳ႕ အခ်ိန္ကိုးလအတြင္း ပ်က္စီးခဲ့မႈ အေပၚ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူအခ်ိဳ႕က ေျပာဆို ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိသည္။
လမ္းအရွိန္ေလၽွာ႔တုံး ၂၁ ခုကို ေငြက်ပ္ ၆၉ သိန္း အကုန္အက်ခံကာ ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက စတင္ တပ္ဆင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အနည္းဆုံး ၂ တုံးထက္မနည္း ပ်က္စီး ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

လမ္းအရွိန္ေလ်ာ့တုံးမ်ား စတင္ ဝယ္ယူစဥ္ကပင္ အရည္အေသြးေကာင္း သည့္ ပစၥည္းကိုေ႐ြးခ်ယ္ဝယ္ယူသင့္ ေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး က ဆိုသည္။
“ဝယ္ကတည္းက တစ္ခုခ်င္း ခံႏိုင္ ရည္အားေပါ့၊ ဒီပစၥည္းက ဘယ္ႏွတန္ ခံႏိုင္တယ္ေပါ့၊ အသုံးျပဳတဲ့ပစၥည္း အရည္အေသြးေပၚမွာ မူတည္တာေပါ့”ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

ပလတ္စတစ္ျဖင့္ လုပ္ထားသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ အရွိန္ေလၽွာ႔တုံးမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က ဝယ္ယူတပ္ဆင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ အရွိန္ေလၽွာ႔တုံးမ်ားကို ယာဥ္တိုက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ရည္႐ြယ္ ၍ ထားဝယ္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ လမ္းသြယ္မ်ား ၏ လမ္းထိပ္တြင္ တပ္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယာဥ္သြားလာမႈမ်ားသည့္ လမ္းရွိ အရွိန္ေလၽွာ႔တုံးမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပ်က္စီးေနသည့္အပိုင္းမ်ားကို အသစ္လဲ လွယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈ ေဆာင္အရာရွိက ဆိုသည္။
“ဒီေရာ္ဘာတုံးေတြက တစ္သက္ လုံး ခံတာမဟုတ္ဘူးေလ၊ အျခားၿမိဳ႕ ေတြမွာလည္း ပ်က္တာပါပဲ”ဟု အမႈ ေဆာင္အရာရွိက ေျပာသည္။

လက္ရွိတပ္ဆင္ထားသည့္ လမ္း အရွိန္ေလၽွာ႔တုံးမ်ား အရည္အေသြးညံ့ သည္ဟု ေျပာဆိုမႈရွိသကဲ့သို႔ ၃ တန္ အထက္ ကားႀကီးမ်ား ၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ပ်က္စီးခဲ့ရသည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။
တပ္ဆင္ထားသည့္ အရွိန္ေလၽွာ႔တုံး မ်ားမပ်က္စီးေစရန္ ၿမိဳ႕အတြင္း ကုန္ ကားႀကီးမ်ား မဝင္ႏိုင္ေစရန္ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္းရွိ သည္။