ေရတြင္ သံဓာတ္ပါဝင္မႈ ျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ေရေပးေဝေရး မလုပ္ႏိုင္ေသးဟုဆို

0
54

ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ၾကက္စားျပင္ရပ္ ကြက္ႏွင့္ ဆန္းခ်ီရပ္ကြက္တို႔အား ေပး ေဝမည့္ ေရတြင္ သံဓာတ္ပါဝင္မႈႏႈန္း ျမင့္ေနသည့္အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ မေပးႏိုင္ေသးေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ JICA ေခ်းေငြရယူကာ ဂ်ပန္ပညာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ ၿမိဳ႕ေရေပးေဝေရး အစီအစဥ္တြင္ အဆိုပါ ေနရာႏွစ္ခုမွထြက္သည့္ ေရတြင္ သံဓာတ္ပါဝင္မႈႏႈန္းျမင့္မားကာ ေရစစ္ ကန္တြင္ သံဓာတ္ပါဝင္မႈမ်ားသည့္ အနည္လာပိတ္သည့္အတြက္ ေရမေပး ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႕မွ အင္ဂ်င္နီယာမႉး ဦးေအာင္ကိုဦးက ဆိုသည္။
အဆိုပါ ေနရာမ်ားတြင္ ၄ လက္မ အဝီစိတြင္းမ်ားျဖင့္ သန္႔စင္ၿပီး ေသာက္ သုံးေရ ျဖန္႔ေဝရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကနဦး လ်ာထားခ်က္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လခန္႔တြင္ ျဖန္႔ေဝရန္ ျဖစ္သည္။

လာမည့္ႏွစ္တြင္ သံဓာတ္ပါဝင္မႈ ကို သန္႔စင္ႏိုင္မည့္ အျခားနည္းပညာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ကိုဦး က ဆိုသည္။
လက္ရွိတြင္ ယခင္ကရွိခဲ့သည့္ အဝီစိတြင္းအေဟာင္းျဖင့္ ၾကက္စားျပင္ ရပ္ကြက္တြင္ အိမ္ေျခ ၂၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ဆန္းခ်ီရပ္ကြက္တြင္အိမ္ေျခ ၈၀ ဝန္း က်င္သို႔ သုံးေရမ်ား ျဖန္႔ေဝေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။
“လက္ရွိက ေပးလို႔မရတာ မဟုတ္ ဘူး၊ သန္႔စင္တဲ့ေရကို ျဖန္႔ေဝဖို႔ ရည္႐ြယ္ ၿပီး မေပးေသးတာပါ”ဟု ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္အဖြဲ႕က အဆိုပါ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေသာက္သုံးေရ သြယ္ တန္းလိုက လာေလၽွာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ယမန္ႏွစ္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ေရေပးမည့္အခ်ိန္ကို ၾကားသိရ ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေပးေဝျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ မေပးႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ထုတ္ျပန္ေပးသင့္ ေၾကာင္း ၾကက္စားျပင္ရပ္ေန ဦးဟန္ဝင္း က ဆိုသည္။

“သူတို႔ေျပာထားၿပီးတာကို ဒီလို ျဖစ္လို႔ မေပးႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းကို ထုတ္ ျပန္ေပးဖို႔လိုတယ္”ဟု ဦးဟန္ဝင္းက ေျပာသည္။
အဆိုပါ ၿမိဳ႕ေရေပးေဝေရး အစီအစဥ္ တြင္ ၾကက္စားျပင္ရပ္ကြက္၊ ဆန္းခ်ီ ရပ္ကြက္အုပ္စုအတြင္းရွိ ဥတၱရံတိုးခ်ဲ႕၊ တလိုင္းထိန္ရပ္ကြက္အုပ္စု၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ သေဘၤာဆိပ္ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ထားဝယ္ ျမစ္တစ္ေလၽွာက္ရွိ လူေနအိမ္မ်ား ႏွင့္ ေက်ာက္ေမာ္ရပ္ကြက္ရွိ လူေနအိမ္ ၄၈၀ ခန္႔ကို ပါဝင္ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာ ေရးအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။