ထားဝယ္ေဒသ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း စဖြဲ႕

0
51

ထားဝယ္ေဒသ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ ႏွင့္ သစ္သီး၀လံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူ မ်ားအသင္းကို ဇူလိုင္လ ၈ ရက္က စတင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း အဆိုပါ အသင္းဥကၠ႒ ဦးကိုကိုဝင္းက ေျပာ သည္။

ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ဟင္းသီး ဟင္း႐ြက္ႏွင့္ သစ္သီး၀လံစိုက္ပ်ိဳးေနသူ ၆၀ ဦးခန္႔ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဈးကြက္ ရွာေဖြျခင္းအျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ပူး ေပါင္းအေျဖရွာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုကိုဝင္းက ဆိုသည္။
အဆိုပါအသင္းကို တိုင္းကုန္သည္ ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း က ကမကထျပဳကာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“ေနာက္ထပ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ေနသူေတြနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးစိတ္ဝင္ စားသူေတြ အသင္းဝင္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ဦးကိုကိုဝင္းက ဆိုသည္။
ထားဝယ္ေဒသတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထြက္ ရွိသည့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ သစ္သီး ၀လံမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ လုံေလာက္သည့္ ေဈးကြက္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မ်ားရရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္ ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္/စက္မႈအသင္း ဥကၠ႒ ဦးရဲထြဋ္ႏိုင္ က ဆိုသည္။

“ဒီစိန္ေခၚမႈေတြ အားလုံးကို ေျဖရွင္း ဖို႔အတြက္ ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးရဲထြဋ္ႏိုင္က ေျပာသည္။
အသင္းဝင္ရာတြင္ ေငြေၾကး ေကာက္ခံျခင္းမရွိဘဲ အသင္းဝင္ ေလၽွာက္ လႊာမ်ားကိုလည္း အခမဲ့ ထုတ္ယူႏိုင္ ေၾကာင္း ယင္းအသင္းထံမွ သိရသည္။