ေကာ့ေသာင္းတြင္ မူးယစ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း ေဆာက္လုပ္

0
47

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြက္ မူးယစ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းတစ္ခုကို ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ေ႐ႊျပည္သာရပ္ကြက္ တြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ လမ္းတံတားဦးစီး ဌာန အေဆာက္အဦအထူးအဖြဲ႕ ၁၆ ထံ မွ သိရသည္။
အလ်ား ၉၀၊ အနံ ၃၀ ၊ အက်ယ္ ၂၄ ေပရွိ RC ႏွစ္ထပ္အေဆာက္အအုံ ျဖစ္ ၿပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ ရန္ပုံ ေငြ ၂၅၇.၂၆သန္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ လ်က္ ရွိေၾကာင္း အထက္ပါအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ေျမၫွိေျမဖို႔ျခင္း၊ အုတ္ျဖင့္ ၿခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္း စသည္ တို႔ကို ကနဦးလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း အေဆာက္အဦအထူးအဖြဲ႕ ၁၆ မွ လက္ ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးေအးမင္းက ဆိုသည္။
အဆိုပါ အေဆာက္အအုံၿပီးပါက မူးယစ္ေဆးဝါးစြဲေနသည့္ သူမ်ားကို သီးျခားထားရွိကာ ေဆးျဖတ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ လူမူ႕ ဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ဒုဦးစီးမႉးက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ မူးယစ္ေဆးျဖတ္မည့္ လူနာမ်ားကို ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ သီးျခားထားရွိကာ ကုသေပးလ်က္ရွိ သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီး ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္း ၿပီးစီးရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္ လမ္းတံတားဦးစီးဌာန အေဆာက္ အဦ အထူးအဖြဲ႕ ၁၆ ထံမွ သိရသည္။