ေလာင္းလုံး ေက်း႐ြာႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္တြင္ လၽွပ္စစ္မီတာမ်ား တပ္ဆင္ေတာ့မည္

0
48

ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လၽွပ္ စစ္မီးႀကိဳးသြယ္တန္းထားၿပီးသည့္ ေက်း႐ြာႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကို ေက်းလက္ မီတာမ်ား တပ္ဆင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ လၽွပ္စစ္အင္ဂ်င္နီ ယာ႐ုံးထံမွ သိရသည္။
ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕မွ သေျပေရွာင္ ေက်း႐ြာအထိ လမ္းတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ အတြင္းဘက္ေက်း႐ြာမ်ား စုစုေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္တြင္ တပ္ဆင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းေက်း႐ြာအားလုံးတြင္ တစ္ ၿပိဳင္တည္း တပ္ဆင္ေပးမည္မဟုတ္ဘဲ တပ္ဆင္မည့္ ဝန္ထမ္းအင္အား အေျခ အေနအရ တစ္႐ြာၿပီးမွတစ္႐ြာ တပ္ဆင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ လၽွပ္စစ္မႉး ဦးေဇာ္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။
ယင္းလၽွပ္စစ္မီတာမ်ားကို ၿပီးခဲ့ သည့္ ေမလကတည္း စတင္တပ္ဆင္ လ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိေက်း႐ြာႏွစ္႐ြာတြင္ တပ္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။

“အခုကေနၿပီး တစ္႐ြာၿပီးတစ္႐ြာ ဆက္တိုက္လုပ္ေတာ့မွာ၊ မီတာပုံးေတြ လည္း ရွိေနၿပီ”ဟု ၎က ဆိုသည္။
လၽွပ္စစ္မီတာတစ္လုံးအတြက္ ေငြက်ပ္ ၇၅၀၀၀ က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး တပ္ဆင္ခေပးစရာမလိုေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အစိုးရလၽွပ္ စစ္မီးမရေသးသည့္ ေက်း႐ြာမ်ားသည္ ပုဂၢလိက မီးစက္မ်ားကိုသာ အားကိုးေနရ ၿပီး မီတာခတစ္ယူနစ္လၽွင္ က်ပ္ ၆၀၀ ဝန္းက်င္ႏႈန္းျဖင့္ အသုံးျပဳ ေနရသည္။
“ကိုယ့္႐ြာက မီးစက္နဲ႔ကိုယ္ရေန တုန္းကလိုမ်ိဳး မီးမွန္မွန္လာဖို႔ေတာ့ အေရးႀကီးတယ္”ဟု ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ ေရျဖဴေက်း႐ြာမွ ဦးေက်ာ္သိန္းက ေျပာ သည္။

ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လၽွပ္စစ္မီး တိုင္၊ မီးႀကိဳးမ်ား မသြယ္တန္းရေသး သည့္ ေက်း႐ြာႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ခန္႔ က်န္ရွိ ေနေသးေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္လၽွပ္စစ္႐ုံးထံမွ သိရသည္။