မြန္ရွိ သမဝါယမအသင္းမ်ားကို ေငြက်ပ္ သန္း ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းေပးမည္

0
47

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သမဝါယမ အသင္းမ်ားအား ေငြက်ပ္သန္း ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ဟု မြန္ ျပည္နယ္ သမဝါယမဦးစီးဌာနထံမွ သိရ သည္။

ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴးေရးလုပ္ငန္းက႑မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ သမဝါယ မ အသင္းသားမ်ားအား အေသးစားေခ်း ေငြထုတ္ေခ်းေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု မြန္ ျပည္နယ္ သမဝါယမဦးစီးဌာနမွ ျပည္ နယ္ဦးစီးမႉး ဦးလွဟန္က ေျပာသည္။
“ဒီေခ်းေငြက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္က ေခ်းေပးတဲ့ ေခ်းေငြျဖစ္တယ္၊ ဒီေခ်းေငြ ကို ၆ လ တစ္ႀကိမ္ ျပန္ဆပ္ရမယ္၊ အတိုးႏႈန္းက တစ္က်ပ္ခြဲပါပဲ၊ အဓိကက ေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေခ်းတာ ျဖစ္တယ္”ဟု ဦးလွဟန္က ေျပာသည္။

ထုတ္ေခ်းေပးမည့္ ေငြက်ပ္သန္း ၁၇၅၉၂ ဒသမ ၈၀ အနက္ အေသးစား အရင္းအႏွီးအတြက္ ၁၆၉၉၇ ဒသမ ၁၅ သန္း၊ လယ္ယာေျမ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေရးအတြက္ ၂၃၇ သန္း၊ မ်ိဳးေစ့ထုတ္ သမဝါ ယမအသင္းအတြက္ ၄၃ ဒသမ ၅ သန္း၊ လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာ ဝယ္ယူရန္အတြက္ ၂၇၀ ဒသမ ၁၅ သန္း၊ ဘက္စုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၄၅ သန္းတို႔ ျဖစ္သည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ သမဝါယမ ဦးစီးဌာနစာရင္းအရ သိရသည္။

ေခ်းေငြမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္သမဝါယ မအသင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ေခ်းေပး သြားမည္ဟု မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴးေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္ သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက ေျပာ သည္။
“ေခ်းေငြေတြကို အမွန္တကယ္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ရင္းႏွီးစိုက္ထုတ္မႈ ရွိ မရွိ မ်က္ျခည္မျပတ္ေအာင္ အကဲျဖတ္ သြားမယ္”ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ သမဝါ ယမအသင္းေပါင္း ၁၀၀၀ နီးပါးရွိၿပီး သမဝါယမအသင္းသားဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ျပည္နယ္သမ ဝါယမ ဦးစီးဌာနစာရင္းအရ သိရသည္။