ပညာရွင္ အခက္အခဲေၾကာင့္ ၿမိတ္ႏွင့္ေလာင္းလုံးတြင္ မိုးေလ၀သတိုင္းကိရိယာ မတပ္ႏိုင္ေသး

0
51

ပညာရွင္အခက္အခဲေၾကာင့္ ၿမိတ္ ႏွင့္ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕တို႔တြင္ တပ္ဆင္မည့္ အလိုအေလၽွာက္ မိုးေလ၀သတိုင္း ကိရိယာမ်ား ယခု မိုးတြင္းကာလတြင္ မတပ္ဆင္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း တနသၤာရီ တိုင္း မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကား မႈဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ကိုရီးယားႏိုင္ငံနည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ယင္းကိရိယာ ႏွစ္ခု မွာ ဇူလိုင္လ ဒုတိယအပတ္ ကတည္း က ေရာက္ရွိေနၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္ဆင္မည့္ေပးမည့္ ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ သား ပညာရွင္မ်ား ေနရပ္ျပန္သြားသျဖင့္ မတပ္ဆင္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း အထက္ပါ ဌာန လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစိုးပိုင္က ေျပာသည္။

“ပြင့္လင္းရာသီ ေရာက္ရင္ေတာ့ တပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္ ထင္တယ္”ဟု ဦးစိုးပိုင္ က ဆိုသည္။
ယင္းကိရိယာသည္ ရာသီဥတု ဆိုင္ရာ အေရးေပၚ သတိေပးခ်က္မ်ား ကိုပါ သတိေပးႏိုင္ၿပီး မိုးေလ၀သဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ မိုးေရခ်ိန္၊ အပူခ်ိန္ စသည္ျဖင့္ အခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစား ၂၀ ေက်ာ္ကို အလိုအေလၽွာက္ တိုင္းတာႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ဂ်ပန္နည္းပညာျဖင့္ တပ္ဆင္ထားသည့္ အလိုအေလၽွာက္ မိုးေလ၀သ တိုင္းကိရိယာႏွစ္ခုကို ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္ တပ္ဆင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
တိုင္းအတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ရွိသည့္အနက္ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္၊ ေလာင္းလုံး၊ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕ေလးၿမိဳ႕တြင္သာ မိုးေလ၀သစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ထား ႏိုင္ၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးေလ၀သစခန္း မရွိေပ။