ဆီအုန္းကုမၸဏီ သိမ္းဆည္းေျမကိစၥ ေတာင္သူ ၂၀၀ ဦးေက်ာ္ ဆႏၵျပ

0
57

ၿမိတ္ခ႐ိုင္ တနသၤာရီနယ္တြင္ ေ႐ႊ ကေမၻာဇဆီအုန္းကုမၸဏီက သိမ္းဆည္း ထားသည့္ ေျမဧက ၄၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္က ေတာင္သူ ၂၀၀ ဦး ေက်ာ္က ဆႏၵျပခဲ့သည္။
အဆိုပါ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ဌာနတိုင္း ရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရန္ ႐ြာေျမနယ္နိ မိတ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရး၊ သိမ္း ဆည္းထားေသာ ေျမမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္ မူဝါဒႏွင့္အညီ အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းေပးေရး၊ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား ေျမယာပိုင္ဆိုင္ မႈရရွိေရးႏွင့္ စားက်က္ေျမမ်ား ေဖာ္ထုတ္ ေပးေရး စသည့္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား ေႂကြး ေၾကာ္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

“အစိုးရကို ဆႏၵျပေနတာမဟုတ္ဘူး ေ႐ြကေမၻာဇက လုပ္ေနတာကို အစိုးရက သိေအာင္ပါ”ဟု ဆႏၵျပပြဲတြင္ ဦးေဆာင္ သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ထုံခါ႐ြာေန ဦးေမာင္ျမင့္ က ေျပာသည္။
တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ သမုတ္ခ်ဳံးေက်း ႐ြာအုပ္စုႏွင့္ သိန္ခြန္းေက်း႐ြာအုပ္စုအ တြင္းရွိ ရွင္းအင္းေတာ္၊ တားပလပ္၊ ထုံ ခါ စသည့္ ေက်း႐ြာ ၆ ႐ြာေန ေတာင္သူ တစ္ေထာင္ဦးေက်ာ္၏ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း ဆႏၵျပ ပြဲဦးေဆာင္သူတို႔ႏွင့္ ေက်း႐ြာေနေတာင္ သူတစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာျပသည္။

ေ႐ႊကေမၻာဇဆီအုန္းကုမၸဏီ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ခန္႔က ထုံ ခါ႐ြာႏွင့္ ရွမ္းအင္းေတာ္ေက်း႐ြာသားတို႔ ၏ ေျမယာမ်ားကို အသိမ္းဆည္းခံထား ရေၾကာင္း တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ ေက်ာ္ဟိန္းထံမွ သိရသည္။
ကုမၸဏီသည္ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းလုပ္ ကြက္အတြက္ ေျမဧက သုံးေသာင္းခြဲ ေက်ာ္အား ခြင့္ျပဳရရွိထားၿပီး ကုမၸဏီ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မွစၿပီး လက္ ရွိအခ်ိန္အထိ ေတာင္သူမ်ား၏ ဥယ်ာဥ္ ၿခံေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းမႈမ်ား ရွိေန ေၾကာင္း ဦးေမာင္ျမင့္က ေျပာျပသည္။
“ေတာင္သူေတြ စိုက္ထားတဲ့ ဥ ယ်ာဥ္ေျမေတြကို ကုမၸဏီက ဘူဒိုဇာစက္ နဲ႔ ဝင္ထိုးတာေတြလည္း ႀကဳံခဲ့ရတယ္”ဟု ရွမ္းအင္းေတာ္ေက်း႐ြာေန ေတာင္သူ ဦးလွေဌးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဆႏၵျပပြဲကို တနသၤာရီၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္မွ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ လွည့္လည္ၿပီး တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ ေရွ႕တြင္ ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။