ထိုင္းမွ အဝယ္မရွိေသာေၾကာင့္ ေကာ့ေသာင္း အုန္းသီးေဈး ထက္ဝက္အထိ ထိုးက်

0
59

ထိုင္းႏိုင္ငံ ရေနာင္းၿမိဳ႕မွ အုန္းသီး အဝယ္မရွိေသာေၾကာင့္ ေကာ့ေသာင္း ေဒသထြက္ အုန္းသီးေဈး ယခင္ႏွစ္က ထက္ ထက္ဝက္ထိုးက်ခဲ့ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ မလိဝမ္းေက်း႐ြာရွိ အုန္းၿခံပိုင္ရွင္မ်ားက ေျပာသည္။
ရေနာင္းဘက္မွ အုန္းသီးအဝယ္ မရွိေသာေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ အုန္းသီး တစ္လုံးလၽွင္ ေဖာက္သည္ေဈး ၃၀၀ က်ပ္သာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း အုန္းၿခံပိုင္ရွင္ မ်ားက ဆိုသည္။

ထိုင္းဘက္က အုန္းသီးဝယ္ေနစဥ္ အခါက ေဖာက္သည္ေဈး တစ္လုံးလၽွင္ ၁၅ဘတ္ (ျမန္မာေငြ ၆၀၀က်ပ္ခန္႔)အထိ ရရွိခဲ့သည္ဟု မလိဝမ္းေက်း႐ြာမွ အုန္းၿခံ ပိုင္ရွင္ ေဒၚျမင့္ၾကည္က ဆိုသည္။
လက္ရွိတြင္ ေဒသမွ အုန္းသီး ငွက္ေပ်ာသီး ေရာင္းသူမ်ားသာ ေဖာက္ သည္ျပန္ေပးေနရသည္အတြက္ ေဈး ထက္ဝက္မကကြာသြားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ကုန္ဆန္႔ကတည္းက ထိုင္းဘက္မွ အုန္းသီးဝယ္ ယူမႈ ရပ္နားခဲ့သည္ဟု အုန္းၿခံပိုင္ရွင္မ်ား က ဆိုသည္။
“အခု ထိုင္းက အင္ဒိုဘက္က အုန္းသီး ေတြ ဝယ္ေနလို႔ ဒီဘက္မွာ လာမဝယ္ ေတာ့ဘူး၊ ဒီဘက္ကေန သယ္တာက စရိတ္ပိုမ်ားတယ္လို႔ ယခင္ဝယ္ေနက် ထိုင္းေဖာက္သည္ေတြက ေျပာတယ္”ဟု ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ မဂၤလာေဈးတြင္ အုန္းသီးေရာင္းေနသည့္ ဦးလြန္တင္က ဆိုသည္။

ေကာ့ေသာင္းသည္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ သည့္အတြက္ ေဒသထြက္ ကုန္အားလုံး သည္ ရေနာင္းေဈးကြက္ကိုသာ အမွီျပဳ ေနရၿပီး ရေနာင္းေဈးကြက္က အဝယ္ နည္းသည့္အခါ ေဒသထြက္ကုန္မ်ား ေဈးထိုးက်ေလ့ ရွိသည္။
ေကာ့ေသာင္းေဒသတြင္ မလိဝမ္း ေက်း႐ြာသည္ အုန္းပင္အမ်ားဆုံး စိုက္ ပ်ိဳးသည့္႐ြာ ျဖစ္သည္။