တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ဆင္းရဲသည့္ ေက်ာင္းသားငါးရာေက်ာ္ကို ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးမည္

0
73

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္း ပါးၿပီး ေက်ာင္းေနရန္ အခက္အခဲရွိသည့္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသားငါးရာေက်ာ္ ကို ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရး မႉး႐ုံးထံမွ သိရသည္။

မူလတန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦးလၽွင္ ငါးေထာင္က်ပ္၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း သားတစ္ဦးလၽွင္ ရွစ္ေထာင္က်ပ္၊ အထက္ တန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦးလၽွင္ တစ္ေသာင္း က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ဆယ္လအတြက္ လစဥ္ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ပညာ) ဦးဝင္းေနာင္ က ေျပာသည္။
ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ၿပီး မိဘႏွစ္ဦးစလုံးမရွိသူ၊ ဖခင္မရွိသူ၊ မိခင္မရွိသူ၊ မိဘႏွစ္ဦးစလုံးရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့သူ၊ အမွန္ တကယ္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီး စာေတာ္သူ စသည္ျဖင့္ အဆင့္ငါးဆင့္ ခြဲျခားသတ္ မွတ္ၿပီး ဦးစားေပးအလိုက္ ေ႐ြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။

“အဓိကကေတာ့ ေက်ာင္းမေနႏိုင္ တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ အေျခခံပညာၿပီး တဲ့အထိ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေအာင္ ရည္ ႐ြယ္ၿပီးေပးတာပါ”ဟု ဦးဝင္းေနာင္က ဆိုသည္။
လက္ရွိပညာေရးစနစ္သည္ အခမဲ့ ပညာေရးဟုဆိုေသာ္လည္း ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားတြင္ က်ဴရွင္လခမ်ားျဖင့္ အပို ကုန္က်မႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ယင္းသို႔ ေထာက္ပံ့ ျခင္းက ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားအတြက္ ပိုအဆင္ေျပလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ အင္းဝန္း ေက်း႐ြာမွ ေက်ာင္းသား မိဘတစ္ဦး ျဖစ္သူ ေဒၚသန္းသန္းဆင့္ကေျပာသည္။

“အဲလိုေထာက္ပံ့ေပးမူေတြ ေမၽွာ္ လင့္ေနတာၾကာၿပီ။ ဒီလိုသတင္းၾကား ရလို႔ အရမ္းဝမ္းသာတယ္”ဟု ေဒၚသန္း သန္းဆင့္က ဆိုသည္။
ပညာ သင္ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ အစီ အစဥ္ကို လာမည့္ဩဂုတ္လတြင္ စတင္ ႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ပါဝင္သည့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီက ေ႐ြးခ်ယ္ေပးအပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမႉး႐ုံး ထံမွ သိရသည္။