ေတာထြင္ႀကီးေက်း႐ြာသားမ်ားကို ၿမိတ္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္း/ပြင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ

0
45

ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီးပြားေရးဇုန္ တစ္ခုဝင္ေရာက္ဖြယ္ရွိေနသည့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ၿမိတ္ေတာင္ေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ ေတာထြင္ ႀကီးေက်း႐ြာသားမ်ားကို ၿမိတ္ ၈၈ မ်ိဳး ဆက္ ၿငိမ္း/ပြင့္က ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ တြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။
ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ေငြပုလဲရပ္ကြက္ရွိ MFD ကုမၸဏီ၏ ၿမိတ္စက္မႈဇုန္ တစ္ဖက္ကမ္း ရွိ ေတာထြင္ႀကီးေက်း႐ြာတြင္ ေရလုပ္ ငန္းနဲ႔ ဆက္စပ္သည့္ စီးပြားေရးဇုန္တစ္ ခု ဝင္ေရာက္ဖြယ္ရွိေနသည္ဟု လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာဆိုထားသည္။

“စီမံကိန္းရဲ႕ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ဆိုးက်ိဳးေကာင္းက်ိဳးေတြကို ၈၈ အဖြဲ႕က လာၿပီးေျပာျပခဲ့တာပါ” ဟု ေတာထြင္ႀကီး ေက်း႐ြာေန ဦးညီညီေထြးက ေျပာသည္။
စီမံကိန္းဝင္ေရာက္လာမည္ဆိုပါ က ေက်း႐ြာ၏ အဓိကေရလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ေဂြးေဖာင္လုပ္ငန္းမ်ားကို မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသင့္ေၾကာင္းကို လာ ေရာက္အသိေပးေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေက်း႐ြာသားအခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။

ေက်း႐ြာသားတို႔အား သြား ေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းအား ၿမိတ္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္း/ပြင့္ အေနျဖင့္ အတည္ျပဳေျပာဆိုျခင္း မရွိေသးေပ။
ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္း/ပြင့္ မွ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မူဝါဒသေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာအခ်က္ ၆ ခ်က္အနက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရး မူဝါဒ ၁၂ ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံ ကိန္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ၍ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အစီရင္ခံမည္ဆိုသည့္ အခ်က္တစ္ခု ပါဝင္ခဲ့သည္။

ၿမိတ္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္း/ပြင့္ ၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ေပၚတြင္မူ ေတာ ထြင္ႀကီးေက်း႐ြာရွိ သာသနရကၡိတ ဓမၼာ႐ုံတြင္ ေက်း႐ြာသူ/သား ၁၀၀ ဦး ခန္႔တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကၿပီး ေက်း႐ြာသမိုင္း ေၾကာင္း ၊ ႐ြာတည္ပုံအေနအထား၊ စီးပြား ေရး လူမႈေရး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းစသည့္ အေျခအေန မ်ားကို ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။