ခေနာက္စိမ္းစက္႐ုံ အနံ႔ဆိုး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ ၫႊန္ၾကားထား

0
75

မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ပင္ဆိပ္ေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ ေမာ္လၿမိဳင္ စက္မႈဇုန္တြင္ ေက်ာက္မီး ေသြးျဖင့္ စမ္းသပ္ လည္ပတ္ေနသည့္ ခေနာက္စိမ္း သတၱဳႀကိတ္ခြဲသန္႔စင္ စက္႐ုံမ်ားမွ အနံ႔ ဆိုးမ်ား ထြက္ေနျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။
ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတြင္ ခေနာက္စိမ္းစက္႐ုံတို႔မွ အနံ႔ဆိုး ထြက္သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္႐ြက္ ထားမႈ အေျခအေနအေပၚ ဝန္ႀကီးက ထိုကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီအနံ႔အသက္သည္ ဘယ္စက္႐ုံ ကထြက္ၿပီး ဘာအနံ႔အသက္ျဖစ္ႏိုင္ မလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆန္းစစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းတာရရွိတဲ့ အခ်က္ အလက္အရဆိုလို႔ရွိရင္ ဆာလဖာဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ထြက္ရွိမႈက ျမင့္တက္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ စက္႐ုံက ထြက္လာတဲ့ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ေတြကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ စက္႐ုံ မွာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ေလၽွာ႔ခ်တဲ့ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ စက္ႀကိယာတပ္ဆင္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားထားတယ္”ဟု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။
သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ စက္႐ုံတစ္႐ုံတြင္ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံႏႈန္း ထက္ ပိုေနမည္ဆိုပါက (၁) အခ်က္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ (၂) အခ်က္ ေလၽွာ႔ခ်ရန္၊ (၃) အခ်က္ ပေပ်ာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါအခ်က္ ၃ ခ်က္ကို စက္႐ုံဘက္က မလိုက္နာပါက လုပ္ထုံး လုပ္နည္းႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

၎ျပင္ စက္႐ုံ မီးခိုးေခါင္းတိုင္ မ်ားကိုလည္း ထပ္ျမႇင့္ရန္၊ တတိယအဖြဲ႕ အစည္းျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသခံတို႔ကို ပြင့္လင္းစြာ ခ်ျပရန္ႏွင့္EIA SIA EMP စီမံခ်က္မ်ားပါအတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ရန္ကိုလည္း ၫႊန္ၾကားထား သည္။
စမ္းသပ္လည္ပတ္ေနသည့္ ခေနာက္ စိမ္း သတၱဳႀကိတ္ခြဲ သန္႔စင္ စက္႐ုံတို႔မွ အနံ႔ဆိုးမ်ားထြက္ေနျခင္းကို ေျဖရွင္း ေပးရန္ႏွင့္ စက္႐ုံကို ပိတ္ေပးရန္ ေဒသခံ တို႔က ျပည္နယ္အစိုးရထံ တင္ျပေထာင္း ဆိုထားမႈလည္း ရွိေနသည္။