ေကာ့ေသာင္း NLD စည္း႐ုံးေရး လႈပ္ရွားမႈ သမိုင္းမွတ္တမ္းစာအုပ္ ထုတ္မည္

0
63

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္NLD စည္း ႐ုံးေရးလႈပ္ရွားမႈ သမိုင္းမွတ္တမ္းစာ အုပ္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာတမ္းျပဳစု ေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ သမိုင္း အေထာက္အထား မသိရွိေသးသူမ်ား ေလ့လာစရာရွိေနေစရန္ ယင္းသို႔ မွတ္ တမ္းျပဳစု ေရးသားထုတ္ေဝရန္ စီစဥ္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မွတ္တမ္းျပည့္စုံရင္ နာယက ေတြကို တင္ျပ၊ အဆင့္ဆင့္အတည္ျပဳ ခ်က္ရယူၿပီးမွ စာအုပ္ထုတ္ျဖစ္မွာပါ”ဟု စာတမ္းျပဳစုေရးေကာ္မတီတာဝန္ခံ ဦးေအာင္ေ႐ႊက ေျပာသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပါတီ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ခဲ့သည့္ အေျခအေန၊ပါဝင္ခဲ့ သူမ်ား၊ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ားအားအဆို ပါစာအုပ္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသြား မည္ျဖစ္ကာ ေဆာင္းပါး၊ ကဗ်ာမ်ား လည္း ထည့္သြင္းသြားရန္ ရည္႐ြယ္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါစာအုပ္ထုတ္ရန္အတြက္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ NLD႐ုံး ရန္ပုံေငြ ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ ၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ထုတ္ေဝ ရန္ လ်ာထားသည္ဟု စာတမ္းျပဳစုေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ေဆာင္းပါး၊ ကဗ်ာ၊ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပုံမ်ားအားေပးပို႔ႏိုင္ကာ အမွတ္-၃၊ ျမရည္ပုလဲလမ္း၊ ေ႐ႊဇင္ေယာ္ရပ္ကြက္ ရွိ စာတမ္းျပဳစုေရးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္ေ႐ႊ ထံ မည္သူမဆို ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း သိရ သည္။