စည္ပင္လမ္းခင္းရာတြင္ ေငြထည့္ဝင္ရန္ မလိုေတာ့ဟုဆို

0
90

ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ဧရိယာအတြင္း လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္ စည္ပင္ဌာနက လမ္းခင္းရာတြင္ ျပည္သူမ်ား ေငြထည့္ ဝင္ရန္ မလိုေတာ့ဟု ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးလွဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စည္ပင္က ထားဝယ္ၿမိဳ႕အတြင္း ကြန္ ကရစ္၊ ကတၱရာလမ္းမ်ားခင္းရာတြင္ စည္ပင္သာယာေရး ရန္ပုံေငြျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစရန္ ေငြေၾကး ေကာက္ခံေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးလွဦးက ဆိုသည္။
ယခင္က ၿမိဳ႕အတြင္းလမ္းမ်ား ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းရာတြင္ က်သင့္ေငြ ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္ကို သက္ ဆိုင္ရာလမ္းတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက ထည့္ဝင္ေနရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ တိုင္း အစိုးရက ေငြက်ပ္ သန္းတစ္ေထာင္ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္အတြက္ ေငြ ေၾကး ထည့္ဝင္ရန္ မလိုေတာ့ေၾကာင္း ဦးလွဦးက ဆိုသည္။
“ျပည္သူေတြ ေငြထည့္ဖို႔မလိုေတာ့ ဘူးဆိုေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့၊ ထည့္ရတဲ့ ေငြပမာဏေတြက လက္လုပ္လက္စား ေတြဆို အရမ္းအခက္အခဲျဖစ္တယ္”ဟု ထားဝယ္ၿမိဳ႕ အိုးလုပ္ရပ္ကြက္ေန အသက္ ၄၀ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခင္က ျပည္သူမ်ားထံတြင္ လမ္းအတြက္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ေစျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။