တနသၤာရီႏွင့္ ေရျဖဴတြင္ ယာဥ္သက္တမ္းတိုးႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ လုပ္ေပးမည္

0
95

တနသၤာရီႏွင့္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ယာဥ္လိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းလိုင္စင္ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္တြင္ ေန႔ခ်င္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမႉး ဦးထင္ေပၚက ေျပာသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ဆိုင္ကယ္သက္ တမ္းတိုးျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းလိုင္ စင္တို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္တြင္ တံတားထိပ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမႏွင့္ ႏွင့္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ စုေပါင္း႐ုံးတို႔၌ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထင္ေပၚက ေျပာသည္။

“လာလုပ္တဲ့သူ ငါးရာေလာက္ ဆိုရင္ ေန႔ခ်င္းၿပီးလုပ္ေပးမွာပါ၊ ဒီထက္ ေက်ာ္ေနရင္ေတာ့ ရက္နည္းနည္း ေစာင့္ ရမယ္”ဟု ဦးထင္ေပၚက ေျပာသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အာမခံဌာနပါ တစ္ခါတည္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ လုပ္သူမ်ား အေနႏွင့္ မွတ္ပုံတင္မူရင္း၊ မိတၱဴ၊ ေရာင္စုံဓာတ္ပုံ ၃ ပုံ ယူလာရမည္ျဖစ္ၿပီး ကညနဌာနတြင္ က်ပ္ငါးေထာင္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ အာမခံဌာနတြင္ က်ပ္ငါးေထာင္ဝန္း က်င္ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ကညနထံမွ သိရသည္။