လမ္းဦးစီးဌာန လုပ္ငန္းတင္ဒါ ႀကိဳေခၚမည္

0
61

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လမ္းဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳ တင္ တင္ဒါေခၚယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းဦးစီးဌာန တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမႉး ဦးဝင္းမင္းထြဋ္က ေျပာသည္။
လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းတင္ဒါမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ တင္ဒါေခၚယူမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းကာလတြင္ပင္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းမင္းထြဋ္က ဆိုသည္။

ယခင္က ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ မတ္လ ၃၁ ရက္အထိကို ဘ႑ာေရးႏွစ္တစ္ ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစတင္ကာ ေအာက္တို ဘာလ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္အထိကို ဘ႑ာေရးႏွစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ တင္ဒါေခၚ သည့္အခ်ိန္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းျဖစ္ သည္။
ယခင္ႏွစ္မ်ားက ဘတ္ဂ်က္ စတင္ သည့္လမွ သုံးလခန္႔ၾကာမွသာ တင္ဒါ ေခၚယူေလ့ရွိၿပီး လာမည့္ႏွစ္တြင္မူ တည္ ေဆာက္ခ်ိန္ ပိုရေစရန္ ႀကိဳတင္ တင္ဒါ ေခၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းမင္းထြဋ္က ဆိုသည္။

“တင္ဒါလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္လမ္းဦးစီး႐ုံးေတြမွာ ဆက္ သြယ္စုံစမ္းႏိုင္တယ္” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမႉး ဦးဝင္းမင္းထြဋ္က ေျပာသည္။
တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ေဆာက္ လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပစၥည္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတင္ဒါ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၉၀၀ ခန္႔ကို တင္ဒါေခၚယူမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လမ္းဦးစီးဌာန ထံမွ သိရသည္။
လုပ္ငန္းတင္ဒါ ႀကိဳတင္ေခၚယူ သည္ကို သေဘာတူၿပီး တင္ဒါေအာင္ျမင္ သည့္ အေျဖကိုလ ည္း ျမန္ဆန္စြာ ေၾကညာေပးေစလိုေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“ေစာေစာေခၚေတာ့ ေကာင္းတာ ေပါ့၊ အခုလည္း အလုပ္မရွိဘူးဆိုေတာ့ ေလ”ဟု အဆိုပါ အမ်ိဳးသားက ေျပာသည္။
လမ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ တိုင္းအစိုးရရန္ပုံေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ေငြ ၄၀ ဘီလီယံကို တိုင္းအတြင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သုံးစြဲမည္ျဖစ္သည္။