ထားဝယ္ျမစ္ကူးတံတားသစ္ ဘယ္ေနရာမွာ ေဆာက္မလဲ

0
131

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ ေဆာက္ရန္ရွိေသာ ထားဝယ္ျမစ္ကူး တံတားသစ္ကို လက္ရွိ ကေျမာကင္း တံတားႏွင့္ကပ္လ်က္ (DDPC ေရွာ့ပင္း စင္တာ အနီး)တြင္ တည္ေဆာက္မည္ဟု လမ္းဦးစီးဌာန တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမႉးက ေျပာလာသည္။
လက္ရွိ ကေျမာကင္းတံတား၏ သက္တမ္းအရ ယင္းတံတားေနရာတြင္ အစားထိုးကုစားသည့္အေနျဖင့္ ယင္းေန ရာတြင္ တည္ေဆာက္မည္ဟု တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမႉး ဦးဝင္းမင္းထြဋ္ ေျပာလာသည္။
လက္ရွိတြင္ ယင္းေနရာ၌ ကနဦး တိုင္းတာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားၿပီး ေျမ စမ္းသပ္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွိေၾကာင္း ဦးဝင္းမင္းထြဋ္က ေျပာဆို ထားသည္။

ထားဝယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ဝင္းကမူအသစ္ တည္ေဆာက္မည့္ ထားဝယ္ျမစ္ကူး တံတားသစ္အား ေဒသခံအမ်ားစု ႏွစ္ သက္လိုလားသည့္ေနရာတြင္ တည္ ေဆာက္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ ကေျမာကင္းတံတား ေျမာက္ဘက္(တံတားႏွင့္ကပ္လ်က္)၊ ဆင္ဆိပ္ဆိပ္ကမ္းဝန္းက်င္၊ ၾကက္စား ျပင္ မင္းရပ္ကူးတို႔ ေဟာင္းေနရာတို႔တြင္ ဆာေဗး (ေျမျပင္ကြင္းဆင္း စိစစ္မႈမ်ား)ကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဆာေဗး ဆင္းတုန္းပါ။ အတည္ျပဳခ်က္မယူေသး ဘူး၊ ဆာေဗးဆင္းၿပီးရင္ ျပည္သူကို ခ်ျပမယ္၊ ျပည္သူက အႀကိဳက္မ်ားဆုံး ေနရာကို ေ႐ြးမယ္”ဟု ဦးေအာင္ဝင္းက ေျပာသည္။
ပဏာမ လ်ာထားခ်က္အရကေျမာ ကင္းတံတားႏွင့္ ကပ္ၿပီးေဆာက္ရန္ အစီ အစဥ္ ရွိေသာ္လည္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕တိုးခ်ဲ႕ ႏိုင္ေရး၊ ထားဝယ္၊ သရက္ေခ်ာင္းတို႔က ေလာင္းလုံၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခရီးတြင္က်ယ္ ျမန္ဆန္စြာ ကူးလူးႏိုင္ေရး၊ ေလာင္းလုံး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္း ပိုမို တြင္က်ယ္လာေရးတို႔ကို တြက္ဆကာ မင္းရပ္ကူးတို႔ေဟာင္း ေနရာကို အဓိက ထား ကြင္းဆင္းရန္ မွတ္ခ်က္ေပးထား ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လတ္တေလာတြင္ ထားဝယ္ျမစ္ ကူးတံတားသစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ားကလူမႈကြန္ရက္တြင္လည္း ေကာင္း စကားဝိုင္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေဆြးေႏြးေနၾကရာ အမ်ားစုမွာ ဦးေအာင္ဝင္း ေကာက္ခ်က္ ေပးထားေသာ မင္းရပ္ကူးတို႔ေဟာင္း ေနရာတြင္ ေဆာက္သင့္ေၾကာင္း ေဆြး ေႏြးမႈက အေလးသာလ်က္ ရွိသည္။
မင္းရပ္ကူးတို႔ေဟာင္းေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ပါက ထားဝယ္ၿမိဳ႕၏ဝင္ ေပါက္။ ထြက္ေပါက္တစ္ခု ပိုတိုးလာ ကာ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈ အတန္ အသင့္ ေလ်ာ့လာၿပီး လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ပိုေကာင္း လာႏိုင္ျခင္း၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ေအာက္ပိုင္း ကူးလူး ရာတြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕အတြင္း ျဖတ္သန္း ရန္ မလိုေတာ့ျခင္း၊ ေမာင္းမကန္ဘက္ႏွင့္ ေလာင္းလုံးအေပၚပိုင္းသြားလာမည့္ ကေျမာကင္းတံတားမွာ လက္ရွိအသုံးျပဳ ႏိုင္ေသးသျဖင့္ အခက္အခဲမရွိျခင္း စသည္တို႔ကို ေဒသခံတို႔ကေထာင့္ျပေဆြး ေႏြးၾကသည္။

“ကေျမာကင္းတံတားနားမွာ ကပ္ ၿပီးေဆာက္ရင္ အဲဒီေနရာမွာပဲ လာပိတ္ ေနမွာပဲ၊ မင္းရပ္ကူးတို႔နားမွာဆိုရင္ ယာဥ္သြားယာဥ္လာ ခြဲထုတ္ေပးသလို ျဖစ္သြားမယ္။ မင္းရပ္ကူးတို႔နားမွာပဲ လုပ္သင့္ပါတယ္”ဟု ထားဝယ္ၿမိဳ႕ခံ ဦးသူရက ေျပာသည္။
မင္းရပ္ကူးတို႔ေဟာင္းအနီး တည္ ေဆာက္ပါက ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕ႏွင့္ေအာက္ ဖက္ပိုင္းမွ ေဒသခံတို႔အတြက္ ထားဝယ္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ခရီးပိုနီးလာသျဖင့္ ေန႔စဥ္လုပ္ ေဆာင္ရမည့္ လူမႈစီးပြားေရးကိစၥမ်ား အျပင္ အေရးေပၚက်န္းမာေရးကိစၥမ်ား အတြက္လည္း ပိုမို ျမန္ဆန္အဆင္ေျပ လာမည္ဟု ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ ကဒက္ ႀကီး႐ြာ အေရးေပၚကားအသင္းမွ ဦးေက်ာ္စိုး က ေျပာသည္။
“အေရးေပၚကားေတြအတြက္ လမ္း႐ႈပ္ေထြးမႈ ပိုနည္းလာတာေပါ့ဗ်ာ။ လမ္းေကြ႕ေကာက္႐ႈပ္ေထြးရင္ ပိုၾကာ တယ္ေလ။ (စီးပြားေရးအရ) ကမ္းနား ေဈးကို ပိုနီးလာေတာ့ အဆင္ေျပတာ ေပါ့” ဟု ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလုံးႏွင့္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေက်း႐ြာအခ်ိဳ႕က ကေျမာကင္းတံတား တစ္ခုတည္းကို မွီခိုျဖတ္သန္းေနရသျဖင့္ အသြားအလာမ်ားသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ထိုတံတားလမ္းတစ္ေလၽွာက္မွ ၿမိဳ႕တြင္း အထိ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈ ရွိေန သည္။

လက္ရွိ ကေျမာကင္းတံတားအသုံး ျပဳႏိုင္ေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ ယာဥ္ ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကို ေျဖေလၽွာ႔ႏိုင္မည့္ တံတားတစ္စင္းကို ျမစ္ေရစီးေၾကာင္း ေကာင္းမြန္မည့္ ျမစ္က်ယ္သည့္ ေနရာ တြင္ တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက သင့္ ေတာ္ေၾကာင္း ေလာင္းလုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာင္းမကန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးသန္းႏိုင္ ကေျပာသည္။
တံတားသစ္ေပၚေပါက္လာပါက လက္ရွိကေျမာကင္းတံတား ေရရွည္သုံး ႏိုင္ေရးအတြက္ ဝန္တင္ယာဥ္ႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္းခြင့္မျပဳဘဲအစိုးရမွ ယာဥ္တန္ ခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးျခင္း မ်ိဳးျပဳလုပ္ပါက ပိုအဆင္ေျပႏိုင္ေၾကာင္း ဦးသန္းႏိုင္က ေျပာသည္။
“အေပါ့စားယာဥ္ေတြေပါ့ေနာ္၊ အဲလိုယာဥ္ေတြပဲ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳဖို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းထုတ္ေပးရင္ ေကာင္းတာေပါ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ကေျမာကင္းတံတားမွာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သျဖင့္ တံတားသက္တမ္းမွာ ၄၃ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ သည္။ အသစ္တည္ေဆာက္မည့္တံတား အတြက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေအာင္ဝင္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့ရာ ျမစ္ ကူး တံတားအသစ္တစ္စီးအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပန္လည္ေျဖ ဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
တံတားသစ္ကို ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္မည္ဟု ဦးေအာင္ဝင္း က ေျပာသည္။
“အမ်ားျပည္သူအသံကို နား ေထာင္ၿပီး ေျမျပင္ကြင္းဆင္းမႈေတြ လုပ္ ေပးပါ၊ ဒီေနရာ(ကေျမာကင္းတံတား အနီး)ကိုမႀကိဳက္ဘူးလို႔ေတာ့ ေျပာထား တယ္၊ အမ်ားျပည္သူ ျမင္သာေအာင္ ခ်ျပၿပီးမွ ျပည္သူက လိုအပ္တဲ့ေနရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မယ္ လို႔ေတာ့ ေျပာထားတယ္”ဟု ဦးေအာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

တံတားတစ္စင္း တည္ေဆာက္မည္ ဆိုပါက သြားလိုသည့္ေနရာသို႔ အျမန္ဆုံး ႏွင့္ အထိေရာက္ဆုံး သြားႏိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိသင့္ၿပီး ကုန္ စည္စီးဆင္းမႈ ပိုမိုေခ်ာေမြ႕သည့္လမ္း ေၾကာင္း၊ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အတိုဆုံး ႏွင့္ ျမန္ျမန္ေရာက္ႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္းေက်း႐ြာမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ပိုမိုအားေအာင္းေစမည့္ လမ္းေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္းထြက္ကုန္မ်ားကို ေဈးကြက္ သို႔ အခ်ိန္တိုအတြင္း တင္ပို႔ႏိုင္သည့္လမ္းေၾကာင္းတို႔ေပၚတြင္ ရွိသင့္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္)မွ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲ ေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာ သည္။

“တံတားတည္ေဆာက္ေရး ကုန္က် စရိတ္နဲ႔ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ႏွစ္ခုၾကားထဲမွာ ခ်ိန္ၫွိဖို႔ေတာ့ လိုတာေပါ့။ ကုန္က် စရိတ္က မ်ားေပမယ့္လည္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးကို ပိုၿပီးေတာ့ အေထာက္အကူ ျပဳေစ မယ္ဆိုရင္ေတာ့လည္း ကုန္က်တာမ်ား လင့္ကစား အဲဒီလမ္းေၾကာင္းကို ေ႐ြး သင့္တာေပါ့”ဟု အထက္ပါ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္က ေျပာသည္။
၂၀၁၉ တြင္ စတင္တည္ေဆာက္မည့္ ထားဝယ္ျမစ္ကူးတံတားသစ္ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ေပၚေပါက္လာမည္ကိုမူ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။