ထားဝယ္ အငွားအိမ္ရာအခန္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ဝန္ထမ္းႏွင့္ အၿငိမ္းစားမ်ားကို ငွားမည္

0
83

ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆာက္လုပ္ထား သည့္ အငွားအိမ္ရာမ်ားအနက္ အခန္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္တြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ားကို ငွားရမ္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန တနသၤာရီတိုင္းေဒ သႀကီး ဦးစီးမႉး ေဒၚခင္မိမိေထြးက ေျပာသည္။

ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ပိႏၷဲေတာရပ္ကြက္၊ ႏွင္းဆီလမ္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အငွားအိမ္ရာ ငါးလုံးအနက္ အိမ္ရာ တစ္လုံးကို ငွားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္း အိမ္ရာတြင္ အခန္းေပါင္း ၂၄ ခန္းပါ ရွိသည္။
တစ္လလၽွင္ အိမ္ခန္းငွားရမ္းခ က်ပ္ ၃၂၀၀၀ က်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚခင္မိမိေထြးက ဆိုသည္။
အိမ္ခန္းငွားလိုသူမ်ားအတြက္ ေလၽွာက္လႊာတစ္ေစာင္လၽွင္ က်ပ္ ၁၀၀၀ ျဖင့္ ဇြန္လလယ္ပိုင္းတြင္ စတင္ေရာင္းခ် ခဲ့ၿပီး ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္အထိ လက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔စာရင္းအရ အိမ္ခန္းငွားရန္ ေလၽွာက္လႊာေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
“ေရမီး အဆင္သင့္ရွိပါတယ္၊ ေန ထိုင္သူက က်ခံရပါမယ္” ဟု ေဒၚခင္မိမိ ေထြးက ေျပာသည္။
ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို တိုင္းအစိုးရ ဝန္ႀကီး ပါဝင္သည့္ အိမ္ခန္းေနရာခ်ထား ေရးေကာ္မတီထံ တင္ျပကာ စိစစ္ေ႐ြး ခ်ယ္မည္ျဖစ္ၿပီး ငွားရမ္းေနထိုင္ခြင့္ရပါ က အိမ္ခန္းခ ၃ လစာကို အာမခံစေပၚေငြ အျဖစ္ ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ကမူ အိမ္ခန္းခ က်ပ္ ၃၂၀၀၀ ေကာက္ခံျခင္းမွာ လစာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မ်ားျပားေနသည္ဟု ေျပာဆို မႈမ်ားရွိသည္။
ထားဝယ္ၿမိဳ႕ရွိ အငွားအိမ္ရာ ငါးလုံးအနက္ အိမ္ရာ တစ္လုံးတြင္ ေလယာဥ္ကြင္းေျမေပၚ က်ဴးေက်ာ္ေန ထိုင္သူမ်ားကို ငွားရမ္းေနထိုင္ထားေစ သည္။ က်န္သည့္တစ္လုံးတြင္မူ အစိုးရ က က်ဴးေက်ာ္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွင္းဆီလမ္းတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို ေန ရာခ်ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း အထက္ပါ ဌာနထံမွ သိရသည္။

က်န္သည့္ အိမ္ရာႏွစ္လုံးကိုမူ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည္ကို တိုင္းအစိုးရထံ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚခင္မိမိေထြးက ဆိုသည္။