စိုက္ၾကသည္ ။ သို႔ေသာ္ . . .

0
95

ယခုကာလသည္ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္။ ထုံးစံ လိုလိုပင္ျဖစ္ေနသည့္ သစ္ပင္ စိုက္ပြဲေတာ္မ်ားကို ျမင္ရသည္။
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားေနသည့္ သည္ျပည္ႀကီးအတြက္ သစ္ပင္ျပန္စိုက္ ေပးၾကသည္။ အင္မတန္မွ ေကာင္းသည့္ အလုပ္ပင္။ ႏွစ္စဥ္စိုက္ေနသည္မွာ မနည္းလွ။ စိုက္သူေတြလည္း မနည္းလွ။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွသည္ တတ္သိစ ကေလးငယ္မ်ားအထိ သစ္ပင္စိုက္ရာတြင္ ပါဝင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အဖြဲ႕မ်ိဳးစုံ လူစုံမွ အပင္အစုံကို ေနရာအႏွံ႔ျမန္ျပည္တစ္ဝွမ္း စိုက္ၾကသည္ မွာ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ။ ယခုလို ရာသီမ်ိဳးဆိုလၽွင္ သတင္းစာမ်ား အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ သစ္ပင္စိုက္ပြဲမ်ားျဖင့္ ေဝဆာေနတတ္သည္။ သို႔ရာတြင္ေတြးဆ စရာတစ္ခု ရွိေနသည္။ ႏွစ္စဥ္ သိန္းသန္း ခ်ီ စိုက္ေနၾကသည့္အပင္မ်ား ဘယ္ႏွပင္ ရွင္သန္သနည္း။
တစ္ခါခါေတာ့ ၂၀၁၇ မိုးဦးက သစ္ပင္စိုက္ပြဲလုပ္ခဲ့သည့္ေနရာသည္ ၂၀၁၈ မိုးဦးအတြက္လည္း သစ္ပင္စိုက္ပြဲ ထပ္လုပ္သည့္ေနရာ ျဖစ္ရင္ ျဖစ္ေန ျပန္ သည္။

စိုက္ၿပီး ပစ္ထားလိုက္ၾကဟန္ တူပါ သည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံတြင္ ႀကီးျပင္းလာ ၾကသည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ သစ္ပင္ တစ္ပင္ သူ႕အမ်ိဳးအစားကိုလိုက္၍ ေကာင္းမြန္စြာ ရွင္သန္ ႀကီးထြားေအာင္ မည္သို႔ ျပဳစုၾကရသည္ကို သိၾကမည္ ျဖစ္သည္။
ေထြေထြထူးထူး ေျပာေနစရာပင္ လိုမည္မထင္။
စာေရးသူ၏ အေတြ႕အႀကဳံအရ ဆိုရလၽွင္ သစ္ပင္စိုက္ပြဲၿပီးေနာက္ ထို စိုက္ခဲ့သည့္အပင္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈေစာင့္ ေရွာက္သူမရွိ။ ၿခဳံႏြယ္ထ၍ လည္းေကာင္း၊ ေႏြအပူတြင္ ေရျပတ္၍လည္းေကာင္း ေျခာက္ေသြ႕ပ်က္စီးကာ ပႏၷက္တိုင္ေလး မ်ားမၽွသာ ငုတ္တုတ္ က်န္ေတာ့သည္။ ျဖစ္သင့္သည္မွာ စ၍မစိုက္ခင္ကပင္ ဥတုႏွင့္ေျမအေပၚလိုက္၍ ဆီေလ်ာ္ေသာ အပင္ေ႐ြးျခင္း၊ အပင္၏ သဘာ၀ကို လိုက္၍ ျပဳစုရန္ စီမံျခင္းမွသည္ အပင္ မ်ား ရွင္သန္ရန္ စိတ္ခ်ရၿပီဆိုသည္အထိ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္သင့္ၾကသည္။
ထိုသို႔စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ေနၾက သည့္ အဖြဲ႕မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

အခ်ိဳ႕ကဆိုသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စိုက္ေပးၿပီးၿပီ။ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔က သူတို႔ (႐ြာသား/ျပည္သူ) ေတြရဲ႕တာဝန္ေပါ့ဟု ဆိုၾကသည္။ ဤေနရာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္ ၍ ေျပာလိုသည္မွာ တာဝန္ခံမႈ တာဝန္ ယူမႈပင္ ျဖစ္သည္။ သည္ကိစၥ ေပါ့ေပါ့ တန္တန္လုပ္၍မရ။ မည္သူက မည္သည့္ တာဝန္ကို မည္သည့္ေနရာ မည့္သည့္ အခ်ိန္ မည္သို႔ထမ္းေဆာင္မည္ကို ေသခ်ာ ေထာင့္ေစ့ေစ့ လုပ္ၾကရပါမည္။
ထိုသို႔တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ ရွင္း လင္းစြာမရွိ၊ စိုက္ပစ္လုပ္ၾက၍ လူအား ေငြအား ဆုံး႐ႈံးေနသည့္ ပမာဏမွာ နည္း မည္မထင္။
စစ္တမ္းေကာက္၍ စနစ္တက် ေလ့လာၾကည့္လၽွင္ ထင္းခနဲ ေတြ႕ရွိမည္ ျဖစ္သည္။

သစ္ပင္စိုက္ပြဲတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိ သည့္ ႏွစ္ႏွစ္သား သုံးႏွစ္သား ပ်ိဳးပင္ ငယ္တပင္ျဖစ္လာဖို႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မ်ိဳးေစ့/မ်ိဳးကိုင္း+ေျမ+ပ်ိဳးအိတ္+ေရ စသည့္ ေလးမ်ိဳး လိုသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ မ်ိဳးေစ့မ်ားဆိုလၽွင္ ရွားပါးလွ၍ စိတ္လက္ ရွည္စြာ စုေဆာင္းရသည္။ စာေရးသူႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ သစ္ေတာ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ဆို လၽွင္ ႏွစ္ရွည္ပင္အခ်ိဳ႕ကို ေတာေတာင္ မ်ားထဲမွ ခက္ခဲစြာ ရယူၾကရသည္။

အပင္တစ္ပင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕စိုက္ပ်ိဳးရန္ အဆင္သင့္သည္အထိ အဆင့္ဆင့္တြင္ သုံးလိုက္ရသည့္ ေငြပမာဏ မနည္းလွ။ ကိုယ္အား ဥာဏ္အားလည္း မနည္းလွ။
ထိုသို႔ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း အပင္ေပါင္း ေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍ ပ်ိဳးေထာင္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္ကို စဥ္းစားေသာ္ အေတာ္ မ်ားသည္ဟုသာ ဆိုခ်င္ပါသည္။ အႏွီ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို မည္သူတို႔က ကုန္က်ခံရပါသနည္း။
အစိုးရဌာနမ်ားဆိုလၽွင္ေတာ့ အစိုးရ က ကုန္က်သည္ေပါ့။ အစိုးရ ဘ႑ာဆို သည္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိတ္ကပ္ ထဲက ေငြမ်ားပါသည္ မဟုတ္လား။

အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားဆိုလၽွင္ေကာ ပင္မ်ားအတြက္ကုန္က် စရိတ္မည္သည္က လာသနည္း။ အလႉရွင္ အသီးသီး ရွိေပမည္။
တကယ္ေတာ့ သစ္ပင္စိုက္ၾကရာ တြင္ အားတက္သေရာ ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ၾက သလို အပင္မ်ားကို ျပဳစုဖို႔၊ ဖာေထးဖို႔၊ မိမိတို႔ ရည္႐ြယ္ရင္းအတိုင္း ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံး ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္ မဟုတ္လား။
အစိုးရဌာနမ်ားေကာ၊ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားပါ စိုက္ပစ္မျဖစ္ၾကဖို႔ရာ ၾကပ္မတ္ဖို႔၊ ျပဳျပင္ဖို႔ လိုေနသည္မွာ ၾကာ ၿပီဆိုေသာ္ လြန္အံ့မထင္။ သစ္ပင္စိုက္ ၾကသူမ်ားကိုလည္း မိမိတို႔ စိုက္သည့္ တပင္ဆိုလၽွင္ ထိုတစ္ပင္ကိုပင္ ရွင္ေအာင္ စိုက္ပါ။ တာဝန္ယူ ျပဳစုပါ ဂ႐ုစိုက္ပါဟု တိုက္တြန္းပါရေစ။ စိုက္သည့္ အပင္တိုင္း ရွင္သန္ၾကပါေစဟု ဆႏၵမြန္ျဖင့္……….။