မြန္တြင္ ငါးဖမ္းကြက္ ေလလံစေရာင္း

0
112

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ငါးဖမ္းပိုက္ ခ်က္( ငါးဖမ္းကြက္)မ်ားအား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း ရာသီအတြက္ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္တြင္ ပထမ ဆုံးအႀကိမ္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ငါးဖမ္းပိုက္ခ်က္ ၇၈ ခ်က္ ေလလံေအာင္ ခဲ့ၿပီး ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၇၀၀၀ နီးပါး ရရွိသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္အတြင္း ေမာ္လ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပိုက္ခ်က္ ၅၅ ခ်က္၊ က်ိဳက္မေရာမွ ပိုက္ခ်က္ ၂၀ ခ်က္၊ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္မွ ပိုက္ခ်က္ ၆ ခ်က္၊ ေခ်ာင္း ဆုံၿမိဳ႕နယ္မွ ပိုက္ခ်က္ ၂၅ ခ်က္ႏွင့္ သ ထုံခ႐ိုင္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ပိုက္ခ်က္ ၁၂ ခ်က္ စုစုေပါင္းငါးဖမ္းပိုက္ခ်က္ ၁၁၈ ခ်က္ကို ေလလံတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

ငါးဖမ္းကြက္မ်ားသည္ သံလြင္ျမစ္၊ အတၳရံျမစ္ႏွင့္ ဂ်ိဳင္းျမစ္တြင္ ရွိသည္။
“က်န္တဲ့ ပိုက္ခ်က္ေတြကို ဒုတိယ အႀကိမ္၊ တတိယအႀကိမ္ မကုန္မခ်င္း ေရာင္းခ်သြားမယ္၊ ဒီႏွစ္က လ်ာထား ခ်က္ထက္ ပိုရတယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚလွလွေဝက ေျပာ သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ငါးဖမ္းပိုက္ခ်က္ ေရာင္းရေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ လ်ာထားေသာ္လည္း ေလလံ ေရာင္းခ်သည့္ ပထမအႀကိမ္မွာပင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ရရွိထား သည္ဟု ေဒၚလွလွေဝက ေျပာသည္။