ဘြဲ႕ရ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား မူျပဆရာျဖစ္ သင္တန္းေပးရန္ စာရင္းေကာက္

0
47

တိုင္းအတြင္း သင္ၾကားေရးဝန္ ထမ္းမဟုတ္သည့္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို မူလတန္းဆရာ အတတ္ပညာ သင္တန္းေပးရန္အတြက္ သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသည့္ ဝန္ထမ္း မ်ားစာရင္း ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမႉး႐ုံးထံမွ သိရသည္။
ဘြဲ႕တစ္ခုခု ရရွိထားေသာ စာေရး၊ ႐ုံးအကူ၊ အေထြေထြလုပ္သား စသည့္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား သင္တန္းတက္ ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ယင္း႐ုံးထံမွ သိရ သည္။

စာရင္းေကာက္ယူရန္ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမႉး႐ုံးမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ က ၫႊန္ၾကားထားၿပီး ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ ေနာက္ဆုံး ျပန္လည္တင္ျပရန္ၫႊန္ၾကား ထားေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမႉး႐ုံး ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (စီမံ) ေဒၚမိုးမိုးေအးက ေျပာသည္။
တိုင္းအတြင္း လစ္လပ္လ်က္ရွိ သည့္ မႈလတန္းျပ ငါးရာေက်ာ္ေနရာတြင္ တိုင္းတြင္းရွိဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔ထားႏိုင္ ရန္အတြက္ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနသို႔ တိုင္းလူမႈေရးဝန္ႀကီး၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ အရ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚမိုးမိုးေအးကေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ ႐ုံးခ်ဳပ္၏ၫႊန္ၾကား ခ်က္အရ စာရင္းေကာက္ေနသည့္ အဆင့္ တြင္သာရွိေသးၿပီး ယင္းဝန္ထမ္းမ်ား သင္တန္းေပးမည့္ ကိစၥကို အေျခခံ ပညာ ဦးစီးဌာန ႐ုံးခ်ဳပ္က ထပ္မံၫႊန္ၾကား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“တကယ္လို႔သာ အဲဒီသင္တန္း လုပ္ခြင့္ရခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တိုင္းထဲက ေအာက္ေျခ(ဘြဲ႕ရ) ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ ေတာ့ အခြင့္အေရးတစ္ခု ရသြားမွာေပါ့”ဟု ေဒၚမိုးမိုးေအးကဆိုသည္။
မူလတန္းဆရာအတတ္ပညာသင္ တန္း (PPTT) ကို ထားဝယ္ပညာေရး ေကာလိပ္တြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ လၽွင္ တစ္ႀကိမ္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးလ်က္ ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ သင္တန္းတစ္ႀကိမ္ကို သင္တန္းသား ႏွစ္ရာဝန္းက်င္ လက္ခံ ႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမ ေဒၚနီနီသန္းကေျပာသည္။

တိုင္းအတြင္း မူလတန္းေက်ာင္း ေပါင္း ၁၀၄၃ ေက်ာင္းရွိေၾကာင္း သိရ သည္။