သစ္ႏွင့္ ေမ်ာတိုင္ခိုးမႈ

0
69

ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ ေလးရက္ အတြင္း တရားမဝင္သစ္ႏွင့္ ေမ်ာတိုင္ ခိုးမႈ ေျခာက္ႀကိမ္ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း သစ္ ေတာဦးစီးဌာန ထားဝယ္ခ႐ိုင္ဦးစီးမႉး ဦးဆန္းဝင္းက ေျပာသည္။
အဆိုပါ ခိုးမႈေျခာက္မႈတြင္ သစ္ ၁၈ တန္ႏွင့္ ေမ်ာတိုင္ ၂၀ လုံး ႏွင့္အတူ ခိုးယူသူ ၅ ဦး၊ FORLAND ကား တစ္စီးတို႔ကို သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း ဦးဆန္းဝင္းက ဆိုသည္။

ဇြန္လ ၂၂ ရက္က ရားဖူး႐ြာေက်း ႐ြာအုပ္စု ေရး-ထားဝယ္ကားလမ္းမတြင္ ပိုင္ရွင္မဲ့ ကဘန္အမ်ိဳးအစား သစ္ ၆ တန္ေက်ာ္ကို ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါ ဌာနထံမွ သိရသည္။
ယင္းေန႔တြင္ပင္ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕ နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္႐ြာအနီးရွိ ေခ်ာင္းနံ ေဘး ေနရာ ၃ ေနရာမွ ကၽြဲေသြးသစ္ အမ်ိဳးအစား ၅ တန္ေက်ာ္ႏွင့္ သစ္ခိုးသူ ၃ ဦးကို ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း ခ႐ိုင္သစ္ေတာ ဌာနထံမွ သိရသည္။

ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္လည္း ရားဖူးေက်း႐ြာအုပ္စု ကားလမ္းေဘး တြင္ပင္ FORLAND ကားေပၚတင္ထား သည့္ သစ္(တိုင္လုံး) ၂ တန္ေက်ာ္ႏွင့္ ေမ်ာတိုင္ ၂၀ လုံးကို ခိုးထုတ္သူ ၂ ဦး ႏွင့္အတူ ဖမ္းမိခဲ့သည္။
ယင္းေန႔တြင္ပင္ ကလိန္ေအာင္ၿမိဳ႕ မွ နတ္အိမ္ေတာင္သြားသည့္ ကားလမ္း ေဘး(တနသၤာရီသစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း) တြင္ ပိုင္ရွင္မဲ့ ကဒြတ္ သစ္ခြဲသား ၃၄ ေခ်ာင္း(၄တန္ေက်ာ္)ကို ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါဌာနထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါဖမ္းဆီးမႈမ်ားအနက္ အမ်ားစုကို သစ္ေတာ၊ KNU တပ္ဖြဲ႕၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါဌာနထံ မွ သိရသည္။