တရားဝင္သင္ခြင့္မရွိသည့္ KG ျပ႒ာန္းစာအုပ္ ေဈးကြက္အတြင္းပ်ံ႕ႏွံ႔

0
76

တရားဝင္သင္ၾကားခြင့္ျပဳမထား ေသာ KG တန္းသုံး ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ား ထားဝယ္ေဈးအကြက္အတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔စြာ ေရာင္းဝယ္ေနၾကေၾကာင္း ယင္းေဈး ကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
KG သင္႐ိုးျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ပညာသင္ႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ထုတ္ေပးၿပီး တိုင္းပညာေရးမႉး မ်ားမွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပညာေရး မႉး႐ုံးမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္း လတြင္ပင္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။
“စာအုပ္ထဲမွာ ကေလးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ရွိေနလို႔ ထင္တယ္။ သင္လို႔မရေအာင္ ျပန္သိမ္း ခိုင္းထားတယ္”ဟု ေဒၚျမင့္စိန္က ဆို သည္။

သို႔ေသာ္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ရွိစာအုပ္ဆိုင္ အခ်ိဳ႕တြင္မႈ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန အေျခခံပညာသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ေကာ္မတီ” စာတန္း ပါ KG တန္းသုံး ျပ႒ာန္းစာအုပ္ ေျခာက္အုပ္ကို က်ပ္ ၃၅၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ် လ်က္ ရွိသည္။
“မႏွစ္ကတည္းကေရာင္းေနတာ။ ဒီႏွစ္ ေက်ာင္းဖြင့္ကတည္းကေနဆို KG စာအုပ္ အနည္းဆုံး တစ္ေထာင္ေလာက္ ေတာ့ ေရာင္းၿပီးၿပီ” ဟု ထားဝယ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ စာေရးကိရိယာအေရာင္းဆိုင္ပိုင္ရွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းစာအုပ္မ်ားတြင္ သူငယ္တန္း ကေလးမ်ားအတြက္ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ သခ်ၤာအကၡရာစုံကဗ်ာမ်ား၊ ျမန္မာ ဗ်ည္းအကၡရာမ်ား၊ အဂၤလိပ္ အကၡရာ မ်ား၊ အဂၤလိပ္ကိန္းမ်ား၊ သခ်ၤာအေျခခံ၊ ပုံဆြဲျခင္းႏွင့္ ေဆးျခယ္ျခင္း စသည့္ျဖင့္ ၆ အုပ္ပါဝင္သည္။
ထိုေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက ဝယ္ယူေနၾက ေသာ္လည္း KG ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ပုံဆြဲဗလာစာအုပ္တစ္အုပ္ႏွင့္ ႐ုပ္ပုံမ်ား ျဖတ္ၫွပ္ကပ္ လုပ္မည့္ ဗလာစာအုပ္ တစ္အုပ္သာလိုအပ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ ၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁) အထက္တန္းေက်ာင္းမွ KG တန္းသင္ဆရာမ ေဒၚမူမူေအးက ေျပာသည္။

ျပ႒ာန္းစာအုပ္ပါ သင္ခန္စာမ်ားကို ေက်ာင္းတြင္ မသင္သည္ကို သိေသာ္ လည္း အိမ္တြင္ သင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဝယ္ယူထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလာင္းလုံး ၿမိဳ႕နယ္ သာယာကုန္းေက်း႐ြာမွ KG ေက်ာင္းသူမိခင္ ေဒၚႏြယ္နီေအာင္က ေျပာသည္။
KG တန္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းေနေပ်ာ္ရန္၊ ခႏၶာကိုယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္၊ ကိုယ္ပိုင္တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈကို ေလ့က်င့္ ေပးရန္ စသည္တို႔ကို အစပ်ိဳးေပးသည့္ အဆင့္သာရွိၿပီး စာေမးပြဲ စစ္ေဆးမႈ မရွိ ေပ။