ေလာင္းလုံးေက်ာင္းသား ပ်မ္းမၽွ ၃၀ ရာႏႈန္း ဆယ္တန္းတြင္ ေဘာ္ဒါႏွင့္ပုဂၢလိက ေက်ာင္းေျပာင္း

ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း န၀မတန္းတက္ေရာက္ၿပီးသည့္ ေက်ာင္းသား ပ်မ္းမၽွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္း မ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားၾကသည္။
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္တာကာလ အတြင္း ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ရွိ န၀မတန္း ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဒသမတန္းေက်ာင္းသား စာရင္းကို ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ န၀မတန္း တက္ေရာက္သူ၏ ပ်မ္းမၽွ ၇၀ ရာ ႏႈန္းခန္႔ သာ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ရာက္ၾကသည္။

ေလ်ာ့နည္းသြားသူမ်ားတြင္ န၀မတန္းစာေမးပြဲ မေအာင္ျမင္သူမွာ အနည္းငယ္သာရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြား သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္။
“ေက်ာင္းသားေတြမွာ ငါေအာင္ကို ေအာင္ရမယ္ဆိုတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရင္ ဘယ္မွာေနေန ေအာင္မွာပါပဲ”ဟု ဦးတင္ထြန္းက ဆိုသည္။
တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို ႏွစ္ခ်င္းေပါက္ ေအာင္ျမင္ေစလိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေဘာ္ဒါေဆာင္ တြင္ သြားေရာက္အပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ စြန္ေတာင္ေပၚ ေက်း႐ြာမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေက်ာင္းသူ တစ္ဦး၏မိခင္ ေဒၚတင္ေမက ေျပာသည္။

“တစ္ႏွစ္ဆိုတစ္ႏွစ္ပဲ ျဖစ္ခ်င္ တယ္။ ေနာက္ႏွစ္ဆိုတာ မျဖစ္ခ်င္ဘူး။ ပိုက္ဆံရွိလို႔ မဟုတ္ဘူး”ဟု ေဒၚတင္ေမ က ဆိုသည္။
ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုပညာ သင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္း(ခြဲ) ၉ ေက်ာင္း အပါအဝင္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၁၅ ေက်ာင္းရွိ ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံး စာရင္း အရ သိရသည္။

Related Posts