မြန္တြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားသူဦးေရ ၂၆၀ ေက်ာ္၊ တစ္ဦးေသဆုံး

0
17

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္ျဖစ္ပြားသူ တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာၿပီး ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လ ၂ ရက္အထိ စာရင္းအရ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၂၆၀ ဦးေက်ာ္ရွိကာ ေသဆုံးသူ ၁ ဦး ရွိသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႕က်န္းမာ ေရးဌာနထံမွ သိရသည္။
ျပည္နယ္အတြင္း ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆုံးမွာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအမ်ားဆုံးမွာ ေရးၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါဌာနမွ သိရသည္။

မြန္တြင္ ေရာဂါအမ်ားဆုံး ကူးစက္ခံရသည့္ အသက္အ႐ြယ္သည္ အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၉ ႏွစ္အ႐ြယ္အၾကား ကေလးအုပ္စုမ်ားျဖစ္သည္ဟု ျပည္နယ္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွ လက္ ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာ စည္သူရဲေနာင္က ေျပာသည္။
ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ယခင္က ကေလးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္သည့္ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ ေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ကေလးမ်ားတြင္သာမက လူႀကီးမ်ားပါ ကူးစက္ျဖစ္ပြားသည္။

မြန္ျပည္နယ္သည္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အၿမဲေစာေလ့ ရွိသည္။
“ဒီလို အေျခအေနသည္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ လုပ္ရမယ့္အခ်ိန္ျဖစ္တယ္”ဟု ေနျပည္ေတာ္ ဗဟိုငွက္ဖ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ေသြး လြန္တုပ္ေကြး/ ဆင္ေျခ ေထာက္) ေဒါက္တာေဇာ္လင္းက ေျပာသည္။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးကူးစက္ျဖစ္ပြား မႈသည္ ၂ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္၊ ၃ ႏွစ္တစ္ ႀကိမ္အျဖစ္မ်ားတက္သည့္ သေဘာသဘာ၀ရွိၿပီး မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တို႔တြင္ အျဖစ္မ်ားခဲ့ၿပီး အေသ အေပ်ာက္လည္း ရွိခဲ့သည္။