အထူးစီးပြားေရးဇုန္-ထီးခီး လမ္းဒီဇိုင္း သုံးသပ္ရန္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ ထိုင္းဘက္က ငွားမည္

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္- ထီးခီး လမ္းဒီဇိုင္းကို ျပန္ၿပီးသုံးသပ္ရန္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ကို ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္က ငွားမည္ဟု သိရေၾကာင္း ထားဝယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာျမင့္ဆန္းက ေျပာသည္။
လက္ရွိ ရွိေနသည့္ ေျမသားလမ္းကို အီတာလၽွံ-ထိုင္းကုမၸဏီက ေဖာက္လုပ္ ထားၿပီး လမ္းဒီဇိုင္းမွန္/မမွန္ သုံးသပ္ ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ဆန္း က ဆိုသည္။

“ေဖာက္သြားတဲ့ လမ္းကို လမ္းဒီ ဇိုင္းပိုင္းေတြကို လမ္းရဲ႕အစိတ္အပိုင္းတို႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ ျပန္စစ္မယ့္သေဘာပါ” ဟု ၎က ေျပာသည္။
အဆိုပါလမ္း အဆင့္ျမႇင့္မည့္ လုပ္ ငန္းအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ (NEDA) ထံမွ ေခ်းေငြယူရန္မတ္လ ၂၆ ရက္က က်င္းပ သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးတြင္ အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။
ယင္းေခ်းေငြကို ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း ျပန္ဆပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမ ၁၀ ႏွစ္တြင္ အတိုးမဲ့ျဖစ္ကာ က်န္သည့္ ႏွစ္ ၂၀ တြင္ ၀.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အတိုးျဖင့္ ေပးေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္သည္။

လမ္းအဆင့္ျမႇင့္မည့္ ပုံစံတြင္ လမ္းတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ကို မီတာ ၂၀ ရွင္းလင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ မ်ား ျဖတ္သန္းႏိုင္မည့္ ေနရာ ၁၁ ခု ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘ၀ အေပၚသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီ ရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အဆိုပါလမ္းအဆင့္ျမႇင့္ျခင္း လုပ္ငန္းကို လေပါင္း ၃၀ အၿပီး လုပ္ ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းတစ္ေလၽွာက္ရွိ ေက်း႐ြာ ၁၅ ႐ြာကို ျဖတ္သန္းရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ထီးခီးနယ္စပ္ကို ေျမသားလမ္းေဖာက္ လုပ္ထားၿပီး ျပန္လည္အဆင့္ျမႇင့္တင္ ခ်ိန္တြင္ လက္ရွိ လမ္းအူေၾကာင္း၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပန္လည္အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘ၀ အေပၚသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီ ရင္ခံစာအရ သိရသည္။
လမ္းလုပ္ငန္းအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ေဆာက္လုပ္ ေရးကုမၸဏီကို တင္ဒါေခၚမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စံႏႈန္းျဖစ္သည့္ အဆင့္ ၄ ရွိ ျမ၀တီ- ေကာ့ကရိတ္လမ္းကဲ့သို႔ အဆင့္ျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Related Posts