အဆင့္တိုးေက်ာင္းမ်ား သင္ၾကားေရး အခက္ေတြ႕ႏိုင္

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း အဆင့္တိုး ျမႇင့္လိုက္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမ မခန္႔ႏိုင္ေသး၍ သင္ၾကား ေရးအတြက္ အခက္အခဲရွိႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမႉးက ေျပာသည္။
ယခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ တိုင္းအတြင္း အေျခခံပညာ မူလတန္း လြန္ေက်ာင္းမွ အထက္တန္း ေက်ာင္း အထိ စုစုေပါင္း ၁၂၉ ေက်ာင္း ကို အဆင့္တိုးျမႇင့္လိုက္ေသာ္လည္း ဆရာ၊ ဆရာမ ခန္႔အပ္ေရးအတြက္ ၫႊန္ၾကား ခ်က္ မေရာက္ေသးေၾကာင္း တိုင္းပညာ ေရးမႉး႐ုံးထံမွ သိရသည္။

အဆင့္တိုးျမႇင့္လိုက္သည့္ အလယ္ တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အလယ္တန္း ျပ ၇ဦးစီ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)မ်ားအတြက္ အလယ္တန္းျပ ၅ ဦးစီ၊ မူလြန္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အလယ္တန္း ျပ ၃ ဦးစီႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား အတြက္ မူလတန္းျပ အနည္းဆုံး ၄ ဦးစီ အသီးသီး ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း႐ုံးထံမွ သိရသည္။
အဆင့္တိုးျမႇင့္လိုက္သည့္ ေက်ာင္း မ်ားအနက္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)သို႔ အဆင့္ျမႇင့္ လိုက္သည့္ ေက်ာင္းအတြက္ အခက္အခဲ ဆုံးျဖစ္ႏိုင္ၿပီး တစ္ေက်ာင္းလၽွင္ အထက္ တန္းျပ ၇ ဦး လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။
“အ.ထ.က(ခြဲ)ကေနၿပီးေတာ့ အ.ထ.က ျဖစ္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ နဂိုရွိၿပီး အထက္တန္းျပေတြရွိေနတဲ့အတြက္ ျပႆနာ မရွိဘူး။ ရွိရင္းဆရာနဲ႔ သင္လို႔ ရတယ္။ တကယ္လို႔ အလယ္တန္း ေက်ာင္းကေနၿပီး အ.ထ.က(ခြဲ) ျဖစ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ လုံး၀ဥႆုံ အခက္အခဲရွိ သြားၿပီ”ဟု တိုင္းပညာေရးမႉး ေဒၚျမင့္စိန္ က ေျပာသည္။

၎အျပင္ မူလတန္းမွ မူလြန္ ေက်ာင္းသို႔ အဆင့္ျမႇင့္လိုက္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ဆရာ၊ ဆရာမ အခက္အခဲရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေဒၚျမင့္စိန္က ဆိုသည္။
“ျပည္ေထာင္ဝန္ႀကီးရဲ႕ သေဘာ ထားကေတာ့ အခုေမလထဲမွာ တိုး ေျပာင္း ေတြ တစ္ႀကိမ္ တင္လိုက္ၿပီး ၿပီေပါ့။ ဒီဇင္ဘာမွ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္ကိုင္မယ္ လို႔ ေျပာေနတယ္။ ဒါဆို ဒီဇင္ဘာအထိ လစ္လပ္ေနမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာႀကီးျဖစ္ သြား တယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာေရးႏွစ္က ေက်ာင္းအဆင့္ျမႇင့္လိုက္ေသာ္လည္း ဆရာ၊ ဆရာမ ခန္႔အပ္ရမည့္ ေက်ာင္း ဖြဲ႕စည္းပုံမက်သည့္အတြက္ တစ္ႏွစ္ လုံးနီးပါး ဆရာ၊ ဆရာမ မခန္႔ႏိုင္ဘဲ ေနခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္မူ ေက်ာင္းအဆင့္ျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ေက်ာင္းဖြဲ႕စည္းပုံပါ ေရာက္လာခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚျမင့္စိန္က ဆိုသည္။
မူလြန္ေက်ာင္းကို တိုးျမႇင့္လိုက္ သည့္ အလယ္တန္း ေက်ာင္း(ခြဲ)ႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းကို တိုးျမႇင့္လိုက္ သည့္ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)မ်ားတြင္ သင္ၾကားေရးဆရာ၊ ဆရာမ မရွိသည့္ အတြက္ ခက္ခဲႏိုင္သည္ဟု ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာကၠာေက်း႐ြာမွ အထက္တန္းေက်ာင္း အုပ္ ဦးကိုကိုေလး က ေျပာသည္။

“အဲဒီေက်ာင္းေတြက ေက်ာင္းအုပ္ ေတြေတာ့ လုပ္ရကိုင္ရ အေတာ္ခက္ခဲမွာ” ဟု ဦးကိုကိုေလးက ဆိုသည္။
ေက်ာင္းအဆင့္ျမႇင့္ေၾကာင္း ၫႊန္ ၾကားခ်က္ မေရာက္ခင္က တိုင္းအတြင္းရွိ မဟာဘြဲ႕ရအခ်ိဳ႕ကို ယာယီအထက္တန္းျပ အျဖစ္လည္း ေကာင္း၊ ၿနိ ေက်ာင္းဆင္း ၁၄ ဦးကို အထက္တန္းျပမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျဖန္႔ က်က္ကာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့ ေၾကာင္း ေဒၚျမင့္စိန္က ေျပာသည္။

လာမည့္ ဩဂုတ္လဝန္းက်င္တြင္ စစ္ကိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္းမ်ားအနက္မွ တနသၤာရီတိုင္း အတြက္ ခြဲတမ္းအခ်ိဳ႕ ရရန္ရွိၿပီး ယင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အဆင့္တိုး ျမႇင့္လိုက္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
လာမည့္ ႏွစ္လ၊ သုံးလအတြင္း တြင္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအတိုင္းခန္႔အပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားလာႏိုင္ၿပီး ယင္းသို႔ မဟုတ္ ပါက အဆင့္တိုးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား မခန္႔ႏိုင္ေသးခ်ိန္ တြင္ ရပ္႐ြာက ထည့္ဝင္ေငြျဖင့္ ေဒသခံ ပညာ တတ္ ဆရာ၊ဆရာမေတြကို ငွားရမ္း သင္ၾကားေစႏိုင္မွ အခက္အခဲကို ေျပလည္ေစလိမ့္မည္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမႉး ေဒၚျမင့္စိန္က ေျပာ သည္။
“ဒီလိုမ်ိဳးမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ (အထကခြဲ)ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ အလယ္ တန္းျပေတြကကိုပဲ သင္ခိုင္းၿပီး ေက်ာင္း အုပ္ႀကီးကေတာ့ ေမာင္းရမွာပဲေလ။ ဆရာမရွိလို႔ ဒီဘာသာရပ္ေတြကို မသင္ဘဲ ေတာ့ ထားမွာမဟုတ္ဘူး ေပါ့ေလ။ သင္ေတာ့ သင္မယ္ ဒါေပမယ့္ အရည္ အေသြး အျပည့္မႏိုင္ ဘူးေပါ့”ဟု ၎က ဆိုသည္။

၎အျပင္ အခက္အခဲကို ေျပလည္ ေစရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းကာ အဆင့္ တိုးေက်ာင္းမ်ားထံသို႔ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အလွည့္က် (သို႔မဟုတ္) လျဖတ္စနစ္ျဖင့္ ေစလႊတ္ကာ သင္ၾကား ႏိုင္ရန္ စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚျမင့္စိန္က ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ တိုင္းအတြင္း ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး မူလတန္းေက်ာင္း ၁၀ ေက်ာင္း ကို အ.မ.က(ခြဲ)သို႔လည္းေကာင္း၊ အ.မ.က(ခြဲ) ၁၅ ေက်ာင္းကို အ.မ.က သို႔လည္းေကာင္း၊ အ.မ.က ၂၆ ေက်ာင္း ကို မူလြန္သို႔လည္းေကာင္း၊ မူလြန္ ၃၁ ေက်ာင္းကို အ.လ.က(ခြဲ)သို႔ လည္း ေကာင္း၊ အ.လ.က(ခြဲ) ၂၇ ေက်ာင္းကို အ.လ.က သို႔လည္းေကာင္း အဆင့္ တိုးျမႇင့္လိုက္သည္။
၎အျပင္ အ.လ.က ၁၀ ေက်ာင္းကို အ.ထ.က(ခြဲ)သို႔လည္း ေကာင္း၊ အ.ထ.က(ခြဲ) ၁၀ ေက်ာင္းကို အ.ထ.က သို႔လည္းေကာင္း အဆင့္တိုး ျမႇင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Related Posts