၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္အာဆီယံ တကၠသိုလ္ မ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ထားဝယ္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦး ပဏာမ လက္ေ႐ြးစင္အျဖစ္ အေ႐ြးခ်ယ္ခံ ထားရ ေၾကာင္း ယင္းတကၠသိုလ္ထံမွ သိရ သည္။ ပဏာမလက္ေ႐ြးစင္အျဖစ္ ဘတ္ စကက္ေဘာ ကစားသမားတစ္ဦးႏွင့္ ေျပးခုန္ပစ္ကစားသမားတစ္ဦးေ႐ြးခ်ယ္ ခံထားရၿပီး ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ တြင္ေလ့က်င့္ေရး စခန္းဝင္ေရာက္ေန ေၾကာင္း ထားဝယ္ တကၠသိုလ္အားကစား ဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးစံေဌးက ေျပာသည္။ ]]လက္ေ႐ြးစင္ ျဖစ္မျဖစ္ကေတာ့ ဒီဇင္ဘာမွ သိရမယ္}}ဟု ဦးစံေဌးက ေျပာသည္။ ယင္းအားကစားၿပိဳင္ပြဲကို ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ၂ ႏွစ္လၽွင္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပလၽွက္ရွိၿပီး ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ လက္ခံက်င္းပ မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေဘာ လုံး၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ ဘတ္ စကက္ေဘာ စသည့္ အားကစားနည္း ၁၆ မ်ိဳး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ ထားဝယ္တကၠသိုလ္တြင္ ယခု ပညာသင္ႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္တြင္လည္း အားကစားၿပိဳင္ပြဲ ေလးမ်ိဳးက်င္းပရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ထူးခၽြန္သူမ်ားကို အာဆီယံ တကၠသိုလ္မ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစံေဌး ကေျပာသည္။ ယင္းအားကစားအမ်ိဳး အစားမ်ား မွာ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္၊ ၾကက္ေတာင္၊ ကာယဗလေမာင္ႏွင့္ ကာ ယအလွမယ္ ၿပိဳင္ပြဲတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း အား ကစားဌာနထံမွ သိရသည္။ ထီးခီးနယ္စပ္မွဝင္သည့္ ဟင္းသီး ဟင္း႐ြက္မ်ား ပိုးမႊားကင္းေၾကာင္းစင္လက္မွတ္ပါမွ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ျဖစ္သည့္ ထီးခီးနယ္စပ္တြင္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ မ်ားကို ပိုးမႊားကင္းစင္ေၾကာင္း အသိ အမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရွိမွသာ တင္သြင္း ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဦးၿဖိဳးဝင္းထြန္းက ေျပာသည္။
လက္ရွိ ထီးခီးနယ္စပ္တြင္ သီးႏွံ မ်ား ပိုးမႊားကင္းစင္မႈရွိ^မရွိ စစ္ေဆး သည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းအေဆာက္အအုံမွာ ေဆာက္လုပ္ဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ ဓာတ္ ခြဲပစၥည္းမ်ားကို နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ႐ုံးတြင္ ယာယီထားရွိကာ စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးဝင္းထြန္းက ဆိုသည္။

ယခင္က ထီးခီးနယ္စပ္တြင္ ပိုးမႊား ကင္းစင္မႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း မရွိ ေပ။
တင္သြင္းမည့္ သီးႏွံမ်ားကိုလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ပိုးမႊားကင္းစင္ ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ပါရွိ မွသာ ထီးခီးနယ္စပ္တြင္ စစ္ေဆးေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ပိုးမႊားကင္းစင္ ေၾကာင္း အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ မပါပါ က ထီးခီးနယ္စပ္တြင္ စစ္ေဆးေပးမည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ ဝင္ခြင့္လည္း ေပး မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးဝင္းထြန္းက ဆိုသည္။

ထီးခီးနယ္စပ္တြင္ စစ္ေဆးၿပီးပိုး မႊား ကင္းစင္ပါက အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ တစ္ေစာင္ထပ္မံထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
ယင္းအျပင္ ထီးခီးနယ္စပ္ကို ျဖတ္ သန္းၿပီး အစစ္ေဆးခံခ်ိန္တြင္ ဟင္းသီး ဟင္း႐ြက္တင္ ကားတစ္စီးလၽွင္ သီးႏွံ အမယ္ ႏွစ္မ်ိဳးသာ တင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳ မည္ျဖစ္ၿပီး ပိုးမႊားကင္းစင္ေၾကာင္း စစ္ ေဆးၿပီးမွသာ ကုန္သည္အခ်င္းခ်င္း ကုန္ပစၥည္းခ်င္း ဖလွယ္ကာ တင္ေဆာင္ ႏိုင္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဦးၿဖိဳးဝင္းထြန္းက ဆိုသည္။

ပိုးမႊားကင္းစင္ေၾကာင္း စစ္ေဆး မည္ဆိုပါက တိတိက်က်လုပ္ရန္ လို အပ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းအထိ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထီးခီးနယ္စပ္သို႔ အၿမဲဝင္ထြက္သြားလာေနသူတစ္ဦးျဖစ္ သည့္ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳး သားတစ္ဦးက ဆိုသည္။
“စနစ္တက်စစ္ေဆးမယ္ဆို စားသုံး သူ ျပည္သူေတြ က်န္းမာေရး အတြက္ စိတ္ခ်လက္ခ် စားသုံးႏိုင္တာ ေပါ့”ဟု အဆိုပါ အမ်ိဳးသားက ေျပာ သည္။
ယင္းအျပင္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္တင္ ကားမ်ားတြင္ ေအးခဲအသားမ်ား တင္ ေဆာင္မႈ မရွိေစရန္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ စိစစ္ခိုင္းထား ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးဝင္းထြန္းက ေျပာသည္။

ထီးခီးနယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ထားဝယ္ ေဒသအတြင္းသို႔ တစ္ရက္လၽွင္ ဟင္းသီး ဟင္း႐ြက္တင္ ကားအစီးေရဆယ္ခ်ီ ေန႔စဥ္ဝင္ေရာက္ လ်က္ရွိသည္။

Related Posts