အာဆီယံ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ ပဏာမလက္ေ႐ြးစင္ ထားဝယ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦး အေ႐ြးခံရ

၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္အာဆီယံ တကၠသိုလ္ မ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ထားဝယ္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦး ပဏာမ လက္ေ႐ြးစင္အျဖစ္ အေ႐ြးခ်ယ္ခံ ထားရ ေၾကာင္း ယင္းတကၠသိုလ္ထံမွ သိရ သည္။
ပဏာမလက္ေ႐ြးစင္အျဖစ္ ဘတ္ စကက္ေဘာ ကစားသမားတစ္ဦးႏွင့္ ေျပးခုန္ပစ္ကစားသမားတစ္ဦးေ႐ြးခ်ယ္ ခံထားရၿပီး ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ တြင္ေလ့က်င့္ေရး စခန္းဝင္ေရာက္ေန ေၾကာင္း ထားဝယ္ တကၠသိုလ္အားကစား ဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးစံေဌးက ေျပာသည္။

“လက္ေ႐ြးစင္ ျဖစ္မျဖစ္ကေတာ့ ဒီဇင္ဘာမွ သိရမယ္”ဟု ဦးစံေဌးက ေျပာသည္။
ယင္းအားကစားၿပိဳင္ပြဲကို ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ၂ ႏွစ္လၽွင္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပလၽွက္ရွိၿပီး ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ လက္ခံက်င္းပ မည္ျဖစ္သည္။
ယင္းအားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေဘာ လုံး၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ ဘတ္ စကက္ေဘာ စသည့္ အားကစားနည္း ၁၆ မ်ိဳး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

ထားဝယ္တကၠသိုလ္တြင္ ယခု ပညာသင္ႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္တြင္လည္း အားကစားၿပိဳင္ပြဲ ေလးမ်ိဳးက်င္းပရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ထူးခၽြန္သူမ်ားကို အာဆီယံ တကၠသိုလ္မ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစံေဌး ကေျပာသည္။
ယင္းအားကစားအမ်ိဳး အစားမ်ား မွာ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္၊ ၾကက္ေတာင္၊ ကာယဗလေမာင္ႏွင့္ ကာ ယအလွမယ္ ၿပိဳင္ပြဲတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း အား ကစားဌာနထံမွ သိရသည္။

Related Posts