မြန္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳအလံ အတည္ျပဳ

မြန္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳအလံ အျဖစ္ အနီေရာင္ေအာက္ခံ ေ႐ႊဟသၤာပါ အလံကို မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္သည္။ မြန္ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳအလံကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္အတည္ျပဳရန္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားလာခဲ့သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္အရ လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအာင္ႏိုင္ဦးက အျပာေရာင္ေအာက္ခံႏွင့္ ေ႐ႊဟသၤာပါသည့္ အလံ(မူၾကမ္း) ႏွင့္ အနီေရာင္ေအာက္ခံႏွင့္ ေ႐ႊဟသၤာပါ သည့္အလံ (မူၾကမ္း) ႏွစ္ခုကို ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ေဆြးေႏြးရာ ေအာက္ခံ အေရာင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား သေဘာ ထားကြဲလြဲမႈ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဇြန္လ ၈ ရက္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ အနီေရာင္ေအာက္ခံ ေ႐ႊဟၤသာ႐ုပ္ပါအ လံကို ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ သည္။ “ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ အနီေရာင္ပဲ ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ မြန္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အမ်ိဳးသားအလံက အနီေရာင္ပဲ ျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အနီ ေရာင္ေအာက္ခံ ေ႐ႊေရာင္ဟသၤာပံုကို ေ႐ြးခ်ယ္သင့္တယ္၊ အလံမွာ ဟသၤာပံု ပါတဲ့အတြက္ ဟသၤာပံုက မြန္လူမ်ိဳး ေတြရဲ႕ အမွတ္အသားျဖစ္တဲ့အတြက္ မြန္ျပည္နယ္ဆိုတဲ့ စာတန္းထည့္စရာ မလိုဘူး”ဟု မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက ေျပာသည္။ မြန္ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳအလံအ ျဖစ္ အနီေရာင္ေအာက္ခံေ႐ႊဟသၤာ႐ုပ္ ပါအလံကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည့္အေပၚ ျဖစ္ ေပၚလာႏိုင္သည့္ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳး အားလံုးကို တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံသြား ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆက္ ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳအလံဟု တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိခဲ့ သည့္အတြက္ ျပည္နယ္အဆင့္ အခမ္း အနား၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ မြန္ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳအလံကို အျပာ ေရာင္ေအာက္ခံ ေ႐ႊဟသၤာ (ဖို) ႐ုပ္ပါ အလံ၊ အျပာေရာင္ေအာက္ခံ ေ႐ႊဟသၤာ ႐ုပ္ (ဖို)၊ မြန္ျပည္နယ္ စာတန္းပါအလံ တို႔ကို အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကသည္။ မြန္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳအလံကို သတ္မွတ္ရာတြင္ အနီေရာင္ေအာက္ခံႏွင့္ အျပာေရာင္ေအာက္ခံအေပၚ သေဘာ ထားကြဲလြဲမႈ ရွိေနေသာ္လည္း မြန္လူမ်ိဳး အမ်ားစုက မြန္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဝတ္စားဆင္ ယင္မႈအေရာင္ျဖစ္သည့္ အနီေရာင္ကို သတ္မွတ္ရန္ လိုလားၾကသည္။ “မြန္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳအလံကို ခမ္းခမ္းနားနားနဲ႔ လူၾကားသူၾကား ျပ လို႔ရတဲ့ဟာမ်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။

ေ႐ႊ ဟသၤာ႐ုပ္အနီေနာက္ခံနဲ႔ ျဖစ္ေစခ်င္ တယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ မြန္ေတြရဲ႕ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ အဝတ္အစားေတြရဲ႕ အေရာင္ကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ ေရွးေခတ္ကတည္းက အနီေရာင္လႊမ္းမိုး မႈမ်ားတယ္၊ ေနာက္ ဟသၤာ႐ုပ္ ဟၤသာ ႐ုပ္ကလည္း ေျခတစ္ဖက္ၾကြတာ ျဖစ္ ေစခ်င္တယ္”ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းျမင့္ေက်ာ္က ေျပာသည္။ လက္ရွိ ေ႐ြးခ်ယ္အတည္ျပဳလိုက္ သည့္အလံပါ ဟသၤာ႐ုပ္မွာ ေျခစံုရပ္ျဖစ္ သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ တိုင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ယင္းဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာန ႐ံုးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဦးစီးက်င္းပေသာ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အသီး သီးတို႔၏ ကိုယ္စားျပဳအလံမ်ား သတ္ မွတ္ေပးပို႔ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ မြန္ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ အေၾကာင္းၾကားလာ ခဲ့သည့္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ အလံကို ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ သည္။

Related Posts