ဘန္းေခ်ာင္း ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္း ရာသက္ပန္ရပ္နားေပးရန္ ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္

ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘန္းေခ်ာင္း ေဒသ ကြမ္းေခ်ာင္းႀကီးေက်း႐ြာတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္ေနမႈ ရာသက္ ပန္ ရပ္နားေပးရန္ ေဒသခံမ်ားက ဇြန္လ ၄ ရက္က ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္ ေနမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားတြင္ က်န္းမာ ေရး ထိခိုက္မႈမ်ားရွိၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ေဒသ ခံမ်ားက ယင္းေက်ာက္မီးေသြးမိုင္း ရာ သက္ပန္ ရပ္နားေစရန္အတြက္ ဆုေတာင္း ပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္သူ ေစာတင္ဦးက ေျပာသည္။

“အခု ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္း (ယာယီ) ရပ္နားထားတာ တစ္ႏွစ္ျပည့္သြားၿပီးဆို ေတာ့၊ ေနာက္လည္း ဒီေက်ာက္မီးေသြး ရာသက္ပန္ ရပ္တန္႔သြားဖို႔ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ဆုေတာင္းတာပါ”ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ယင္း ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေနမႈ ယာယီရပ္နားသည့္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္း အမွတ္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ဝင္မ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမႊမ္း ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။ ယင္းအခမ္းအနားကို ဘန္းေခ်ာင္း ေဒသရွိ ေက်း႐ြာ ၄ ႐ြာမွ ေဒသခံ ၅၀ ဦး ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ကြမ္းေခ်ာင္းႀကီးေက်း႐ြာရွိ ေျမ ဧက ၆၀ တြင္ East Star Mining ကုမၸဏီက ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္း တူးေဖာ္ျခင္းကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း (သို႔) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့ သည့္ ၂၀၁၇ မတ္လတြင္ တိုင္းအစိုးရက ယာယီရပ္နားထားရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။ ဆုေတာင္းပြဲအျပင္ ဇြန္လ ၃ ရက္ တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ၿပိဳင္ပြဲ မ်ားလည္း က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

Related Posts