ဒူးရင္းသီး အကင္း၊ အရင့္ႏွင့္ အေစ့ပါမက်န္ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္လိုက္ဝယ္

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ဒူးရင္းသီးအကင္း၊ အရင့္ႏွင့္ အေစ့ပါမက်န္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္တရုတ္နိုင္ငံသားမ်ားက လိုက္လံဝယ္ယူလ်က္ ရွိသည္။ၿမိတ္ခရိုင္
ေမာေတာင္ၿမိဳ႕(နယ္စပ္)ႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ စင္းလံုးေခ်ာဒူးရင္းအေစ့မ်ားကို တစ္ကီလိုလွ်င္ဘတ္ ၅၀ မွ ၁၀ဝ၊ တစ္ပိႆာလွ်င္က်ပ္ ၁၅၀ဝ မွ က်ပ္ ၂၀ဝ၀ စသျဖင့္ဝယ္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ၿမိတ္ႏွင့္ေမာေတာင္ရွိ ဒူးရင္းသီးေရာင္းသူမ်ားကေျပာသည္။

ထားဝယ္တြင္လည္း အေစ့တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၁၅၀ဝ၊ အရင့္တစ္လံုးလွ်င္ က်ပ္ ၂၅၀ဝ ျဖင့္ တရုတ္နိုင္ငံသားမ်ားက လိုက္လံ ဝယ္ယူလ်က္ရွိသည္ဟုထားဝယ္ေဈးကြက္ အတြင္းမွသိရသည္။

၄င္းအျပင္ ေကာ့ေသာင္းတြင္လည္းဒူးရင္းသီး အကင္းႏွင့္ အေစ့ တစ္ကီလိုလွ်င္ ဘတ္ ၇၀ အထိ လိုက္လံဝယ္ယူလ်က္ရွိေၾကာင့္ ေကာ့ေသာင္း ေဈးကြက္
အတြင္းမွ သိရသည္။လိုက္လံ ဝယ္ယူသူမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအျပင္ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္းေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။”မ်ိဳးေစ့ယူဖို႕လို႔ေတာ့ ေျပာသံၾကားတာပဲ”ဟု ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၁၀မိုင္ေက်းရြာတြင္ ဒူးရင္းသီး ေရာင္းခ်ေနသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ဒူးရင္းသီးအေစ့မ်ားကို ထိုင္းဘက္မွ ပ်ိဳးပင္အျဖစ္ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊

ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေမာေတာင္ရွိ ဒူးရင္းသီးအေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားကေျပာသည္။
ေမာေတာင္နယ္စပ္တြင္ ဒူးရင္းေစ့မ်ားကို ရံဖန္ရံခါ လာေရာက္ ဝယ္ယူေလ့ရွိၾကၿပီး ေကာ့ေသာင္းႏွင့္ ထားဝယ္
တြင္မူ ယခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးဝယ္ယူလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒူးရင္းသီး ေရာင္းသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

Related Posts