စီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ငါးပိလုပ္ငန္းခြင္မ်ား ဆုံး႐ႈံးမည္ကိုစိုးရိမ္

ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိတ္ေတာင္ေက်း႐ြာအုပ္စု ေတာထြင္ႀကီးေက်း႐ြာတြင္ တည္ ေဆာက္မည့္ စီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ငါးပိလုပ္ငန္းခြင္မ်ားဆုံး႐ႈံး မည္ကို ေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။
ေတာထြင္ႀကီးေက်း႐ြာတြင္ အိမ္ ေျခ ၁၀၀ နီးပါးရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ေဂြး ေဖာင္(ငါးပိ) လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ၾက သည္။
ေက်း႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမည့္ စီမံကိန္းအား ႀကိဳဆိုလက္ခံမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ေဂြးေဖာင္(ငါးပိ) လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေတာထြင္ ႀကီး ေက်း႐ြာသားတခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

“စီမံကိန္းျဖစ္ရင္ ေဖာင္လုပ္စားသူ ေတြအတြက္ သီးသန္႔ဇုန္ ေျမလြတ္ေျမ လပ္ေပါ့။ အကြက္ေလးထားၿပီး အိမ္က သီးသန္႔ လုပ္ငန္းခြင္က သီးသန္႔ပဲ ျဖစ္ေစခ်င္တာ”ဟု ေတာထြင္ႀကီး႐ြာ ရာအိမ္မႉး ဦးညီညီေထြးက ေျပာသည္။
ေဂြးေဖာင္လုပ္ငန္းသည္ ျမစ္ကမ္း ေခ်ာင္းကမ္းစပ္တြင္ ေဂြးေကာင္မ်ားကို ေနလွန္းရမည့္ ၾကပ္တန္းမ်ား(ဝါးျခမ္းစင္မ်ား)ရွိၿပီး ယင္းၾကပ္တန္းမ်ားႏွင့္ လူေနထိုင္ႏိုင္သည့္ အိမ္တို႔ တစ္စပ္ တည္းရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု ျဖစ္ သည္။

စီမံကိန္းဝင္ေရာက္လာမည္ဆိုပါ က ေဂြးေဖာင္လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကို သီးျခား သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆို သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းလုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္သူ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။
ေတာထြင္ႀကီးေက်း႐ြာတြင္ ေရ လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ စီးပြားေရးဇုန္ တစ္ခု ဝင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ယင္းစီမံ ကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာထြင္ႀကီး ႐ြာသားမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ ၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားထံမွ သိရသည္။

Related Posts