ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္မွ ထိုင္းနယ္စပ္ ကြန္ကရစ္လမ္း ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အၿပီးခင္းမည္

မိုင္သုံးဆယ္ေက်ာ္သာ အကြာအ ေဝးရွိသည့္ မ႑ိဳင္ၿမိဳ႕အနီးမွ ထိုင္းနယ္ စပ္အထိ ကြန္ကရစ္လမ္းကို လာမည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အၿပီးခင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းဦးစီးဌာန တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမႉး ဦးဝင္းမင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

ၿမိတ္-ေကာ့ေသာင္း ျပည္ေထာင္ စုလမ္းမ (ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္ၿမိဳ႕အနီး)မွ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္အထိ ၃၅ မိုင္သာ ကြာေဝးသည့္ အဆိုပါလမ္းကို ၿပီးခဲ့ သည့္ ဘ႑ာႏွစ္က ကြန္ကရစ္လမ္း ၃မိုင္ ၁ ဖာလုံခင္းထားၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၁၂ မိုင္ ဆက္ခင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသ ႀကီး ဦးစီးမႉး ဦးဝင္းမင္းထြဋ္က ဆို သည္။

အဆိုပါ လမ္းအတိုင္းသြားပါက ျမန္မာဘက္ျခမ္းတြင္ ရတနာပုံ႐ြာရွိၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္တြင္ ခလုံလြိဳင္ၿမိဳ႕ တည္ရွိေၾကာင္း အထက္ပါ ဌာနထံမွ သိရ သည္။
“နွစ္ႏွစ္ေလာက္အတြင္းမွာ အၿပီး ခင္းႏိုင္လိမ့္မယ္၊ လမ္းေကာင္းလာၿပီဆို ကုန္သြယ္ေရးလည္း ပိုေကာင္းလာမယ္ လို႔ ထင္တယ္”ဟု ဦးဝင္းမင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါလမ္းမွာ ယခင္ကပင္ ေျမ သားလမ္းရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆို သည္။
ခင္းေနသည့္ ကြန္ကရစ္လမ္း အက်ယ္မွာ ၂၃ ေပခန္႔ (၇မီတာ) ရွိ ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလမ္းဦးစီးဌာန ထံမွ သိရသည္။

Related Posts