ပါဠိေတာ္ လက္ေရးလွၿပိဳင္ပြဲ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၂၀၀၀ခန္႔ ေျဖဆိုရန္ လ်ာထား

ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ပါဠိေတာ္ လက္ေရးလွၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ အဘိဓမၼာျပန္႔ပြားေရးအသင္းမွ သိရသည္။
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားမွ အထက္တန္း၊ အလယ္တန္း၊ မူလတန္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ဦးေရ ၂၀၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အ.ထ.က (၁) တြင္ ဇြန္ ၂၃ရက္၌ က်င္းပသြားမည္ဟု သိရသည္။

“ကေလးသူငယ္တိုင္း ပါဠိစာေပကို အေရးအဖတ္ ကၽြမ္းက်င္ႏိုင္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ၿပီး အခုလို ႏွစ္စဥ္ က်င္းပလာခဲ့တာပါ၊ အမ်ားျပည္သူအလႉေငြနဲ႔ က်င္းပရေတာ့ အခက္ခဲအခ်ိဳ႕ေတာ့ ရွိႏိုင္တာေပါ့”ဟု ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ အဘိဓမၼာျပန္႔ပြားေရးအသင္း ဥကၠ႒ ဦးခင္လတ္ထြန္းက ေျပာသည္။

မူလတန္းတြင္ ငါးပါးသီလ၊ ေမတၱာသုတ္ အလယ္တန္းတြင္ ၈ ပါးသီလ၊ ဓါရဏပရိတ္ အထက္တန္း တြင္ ၁၀ ပါးသီလ၊ ပဗၺဇနိယ ကမၼာဝါစာ စသည့္ ဘာသာေရးစာေပမ်ား ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆုေပါင္း ၁၂၉ ဆုအား အဘိဓမၼာႏွင့္ဝိသုဒၶိမဂ္စာေအာင္ ဆုႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနားႏွင့္ ေပါင္း၍ ဇြန္ ၂၉ တြင္ မဥၨဴသကခန္းမ၌ က်င္းပေပးအပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ အဘိဓမၼာ အသင္းအား ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ရာ လက္ရွိတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

Related Posts