ကိုယ္ထူကိုယ္ထလမ္းမ်ားအတြက္ စည္ပင္က ဘိလပ္ေျမအိတ္ေရ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ပံ့ပိုး

0
53

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားရွိ ကိုယ္ထူကိုယ္ထခင္းသည့္ ကြန္ကရစ္ လမ္းမ်ားအတြက္ သုံးလအတြင္း ဘိလပ္ ေျမအိတ္ေရ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ပံ့ပိုးခဲ့ ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒က ေျပာသည္။

အလႉရွင္မ်ား လာေရာက္လႉဒါန္း ထားသည့္ ဘိလပ္ေျမအိတ္မ်ားကို ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ ခင္းက်င္းမည့္ လမ္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးျမတ္ကိုကိုက ေျပာသည္။
လမ္းသြယ္လမ္းၾကားမ်ားႏွင့္ ေရေျမာင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ ယင္းေနရာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားျဖင့္ ေကာ္မတီတစ္ခု ဖြဲ႕စည္း ကာ အခ်ိဳးက်စနစ္ျဖင့္ ေငြထည့္ ဝင္ရၿပီး လိုအပ္သည့္ ဘိလပ္ေျမအိတ္မ်ားကို စည္ပင္ေကာ္မတီက ပံ့ပိုးေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

“စည္ပင္က ေထာက္ပံ့ေပးေတာ့ လမ္းကလည္း အျမန္ၿပီးသြားတာ ေထာက္ပံ့ မႈ မရရင္ လမ္းခင္းဖို႔ ၾကန္႔ၾကာေနဦးမယ္”ဟု ၿမိတ္ေတာင္နယ္ေျမ ၿမိဳ႕သစ္ ၃ ရပ္ကြက္ ျမနႏၵာလမ္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေပါၾကည္က ေျပာသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လမ္းမ်ားကို ၿမိတ္ေတာင္နယ္ေျမ၊ ၿမိတ္ ေတာင္ေက်း႐ြာ၊ ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္၊ ကန္ ႀကီးရပ္ကြက္၊ ကလြင္ေက်း႐ြာအုပ္စုႏွင့္ ေရပုန္းရပ္ကြက္တို႔တြင္ အမ်ားဆုံးခင္းေန ေၾကာင္း စည္ပင္ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ဘိလပ္ေျမအိတ္မ်ားကို အလႉရွင္ မ်ားမွ လႉဒါန္းရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားရွိ ေနၿပီး ယင္းဘိလပ္ေျမအိတ္မ်ားကို ကိုယ္ထ ကိုယ္ထလမ္းမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။