ပါတီက ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခိုင္းဟု မြန္လၽွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးေျပာ

မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ လၽွပ္ စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးရာထူးမွ ပါတီက ႏုတ္ထြက္ခိုင္းသည့္အတြက္ ႏုတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လၽွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္က ေျပာသည္။
ပါတီ၏ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပါတီ၏ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လိုက္ နာရမည္ဟု ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္က ေျပာသည္။

“ပါတီရဲ႕ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကိုယ့္သေဘာဆႏၵအေလၽွာက္နဲ႔ ႏုတ္ ထြက္တာ ျဖစ္တယ္”ဟု ဦးမင္းထင္ ေအာင္ဟန္က ေျပာသည္။
ဝန္ႀကီးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေသာ္ လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သြားမည္ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္သည္ ဝန္ ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလ တြင္ ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္စက္ စီမံကိန္းကိစၥ၊ တင္ဒါကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ သူမ်ားအၾကား ေဝဖန္မႈရွိခဲ့သည္။
အဆိုပါ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီသို႔ တိုင္ၾကားခံထားရသည္ဟု လည္း သတင္းထြက္ခဲ့သည္။
ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္ကမူ ယင္း ကိစၥမ်ားကို ျငင္းဆိုထားသည္။

“ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္က လႊတ္ ေတာ္နဲ႔ေတာ့ ဘာမွ ျပႆနာမရွိဘူး၊ အခုလို ႏုတ္ထြက္ရတာက ေမာ္လၿမိဳင္ ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္စက္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုတ္ထြက္ရတယ္လို႔ေတာ့ ၾကားတယ္၊ အေသးစိတ္ေတာ့ မသိဘူး”ဟု NLD ပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ မႏၲေလးရပ္ကြက္၊ သစ္ပုံဆိပ္ေျမေနရာတြင္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံေဖ်ာ္ စက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ ေတာ္သို႔ အသိမေပးဘဲ ျပည္နယ္လၽွပ္ စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီး ဦးမင္း ထင္ေအာင္ဟန္၏ သေဘာတူလက္မွတ္ ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေဝဖန္မႈရွိခဲ့သည္။
ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္သည္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီကိုယ္စား လွယ္အျဖစ္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲ ဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္လၽွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရ သည္။

၎သည္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း မျဖစ္ခင္ကတည္းက ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းအ ပါအဝင္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၂၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ(ခ) တို႔ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ လၽွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္ မႈဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဦးမင္းထင္ေအာင္ ဟန္ကို ၎၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလိုက္ေၾကာင္းကို ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Related Posts