အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေရး ADB အကူအညီျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္

0
369
ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ သဘြတ္ေခ်ာင္းေက်းရြာလမ္းတစ္လမ္းကိုေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေ၀ယံစိုး/Dawei Watch

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္ရာ  အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံကိန္းကို အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဘဏ္(ADB) အကူအညီ ျဖင့္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ခုတြင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ဝင္ေငြတိုးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳး ေရး၊ ေရလုပ္ငန္း စသည့္တို႔အတြက္ နည္းပညာပံ့ပိုးျခင္း၊ သဘာ၀ေဘး ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ႏိုင္မည့္ အစီအမံမ်ား ကိုလည္း ေဒသလိုအပ္ခ်က္အလိုက္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
“စီးပြားေရးနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းကို ပိုၿပီးေတာ့ အေထာက္အကူ ျပဳတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အဦေတြကို ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ လုပ္သြားမွာ”ဟု ဦးသန္းထြန္းဦးက ဆိုသည္။

ယင္းစီမံခ်က္အတြက္ ထားဝယ္ ခ႐ိုင္တြင္ ေရျဖဴ၊ သရက္ေခ်ာင္း၊ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္ကို ပဏာမ ေ႐ြးခ်ယ္ထားၿပီး စီမံကိန္း ဒီဇိုင္း ေရးဆြဲရန္ ေျမျပင္ ကြင္းဆင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားၿပီး ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်း႐ြာမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာ တြင္ လက္ေတြ႕တြင္ အမွန္တကယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ လိုအပ္ေနေသာ ေက်း႐ြာမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ေၾကာင့္ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ တီဇစ္ေက်း႐ြာမွ ဦးျမင့္ေအာင္က ေျပာ သည္။

ထိခိုက္လြယ္ေသာ လူအုပ္စုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းကို (Resilience community develop-ment project) ကို အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဘဏ္ႏွင့္ ထားဝယ္ ခ႐ိုင္ေက်း လက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းကာ လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္းကာလကို ၆ ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။