ၿမိတ္တြင္ တရားမဝင္သစ္ အမ်ားဆုံး ဖမ္းမိ

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ ခ႐ိုင္ သုံးခုအနက္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္က တရားမဝင္သစ္ အမ်ား ဆုံး ဖမ္းမိခဲ့သည္။

တနသၤာရီတိုင္း သစ္ေတာဦးစီး ဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း တရားမဝင္ သစ္ဖမ္းမိမႈတြင္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ က အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ က ဒုတိယအမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။

ခ႐ိုင္သုံးခုတြင္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္က တရားမဝင္သစ္လုပ္ငန္း အမ်ားဆုံး လုပ္ကိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုဖမ္းမိျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား သတင္းေပး တိုင္ၾကားမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ဖမ္းမိမႈ ပိုမ်ားေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမႉး ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။
“သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးကို ပိုၿပီး လုပ္ေနသလို တရားမဝင္ သစ္ဖမ္း ဆီးေရးကိုလည္း အာ႐ုံစိုက္ လုပ္ေဆာင္ တာလည္း ပါတယ္”ဟု တိုင္းဦးစီးမႉး ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာသည္။
သစ္ေတာဌာနက တရားမဝင္ သစ္ထုတ္မႈမ်ားကို တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ တရားမဝင္သစ္ တန္ ၁၃၀၀ နီးပါး၊ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္တြင္ တန္ ၆၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ တန္ ၂၀၀ နီးပါးဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း တိုင္း သစ္ေတာဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရ သည္။

လက္ရွိ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဧၿပီလ တြင္လည္း ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ တန္ ၈၀ နီးပါး၊ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ႏွင့္ ထားဝယ္ ခ႐ိုင္တို႔တြင္ ၁၀ တန္ေက်ာ္ စီဖမ္း မိခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါ႐ုံး မွတ္တမ္း မ်ားအရ သိရသည္။

Related Posts