လုပ္သားရွားပါးမႈေၾကာင့္ ဓနိ သၾကားလုပ္ကိုင္သူ နည္းပါးလာ

လုပ္သားရွားပါးလာမႈေၾကာင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဓနိသၾကားလုပ္ ကိုင္သူနည္းပါးလာေၾကာင္း ယင္းလုပ္ ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေရာင္းဝယ္သူ မ်ားထံမွသိရသည္။
ဓနိပင္မ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ အရည္ မ်ားကို မီးျဖင့္က်ိဳခ်က္ရသည့္ ဓနိ သၾကား (ေဒသအေခၚဓနိပ်ား) လုပ္ကိုင္ သည့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ဝင္ေငြပိုရ သည့္ အလုပ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လုပ္ကိုင္ ၾကျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမား နည္းပါး လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဓနိသၾကား လုပ္ ကိုင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ဓနိသၾကားလုပ္ကိုင္သည့္ ေက်း ႐ြာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေတာင္ရွည္ေက်း႐ြာ တြင္ ယခင္ႏွစ္က ဓနိသၾကားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ရွိခဲ့ေသာ္ လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ဆယ္ဦးပင္ မျပည့္ေတာ့ဟု ယင္းေက်း႐ြာေန ဓနိ သၾကားလုပ္ကိုင္သည့္ ဦးေဇာ္ခင္ေမာင္ က ေျပာသည္။
“ပင္ပန္းၿပီး ပိုက္ဆံသိပ္မရတဲ့ အလုပ္ဆိုေတာ့ လူေတြက ေခၚလို႔မရေတာ့ ဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေက်း႐ြာရွိ အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ ကင္းမြန္ေလွ၊ ငါးဖမ္းေလွႏွင့္ လမ္းတံ တားေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားရွာမရသျဖင့္ ဓနိပ်ားလုပ္ ကိုင္သူအမ်ားစုမွာ လက္ရွိတြင္ ရပ္နား ထားၾကရသည္ဟု ဦးေဇာ္ခင္ေမာင္က ဆိုသည္။
ဓနိပ်ားလုပ္ငန္း၌ ဓနိ႐ိုးတစ္ေထာင္ အတြက္ အနည္းဆုံးလူသုံးေယာက္မွ ေလးေယာက္အထိ လုပ္ကိုင္ၾကရၿပီး ကၽြမ္းက်င္ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္၏ တစ္လဝင္ေငြမွာ က်ပ္တစ္ သိန္းခြဲ ေပးရ ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ခင္ေမာင္က ေျပာသည္။

ဓနိပ်ားက်ိဳခ်က္ရာတြင္ အဓိကျဖစ္ ေသာ ထင္းမွာလည္း ဝယ္ယူရခက္ခဲၿပီး ေဈးႀကီးျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္ ယင္းႏႈန္း ထားထက္ပိုေပးရလၽွင္ ပိုင္ရွင္အေနျဖင့္ မက်န္ေတာ့ဟု ၎က ဆိုသည္။
“ထင္းဖိုးနဲ႔ လူခ(အလုပ္သမားခ) ႏူတ္ရင္ ကိုယ့္အတြက္ မက်န္ေတာ့ဘူး။ ကိုယ့္မိသားစုနဲ႔ ကိုယ္လုပ္မွ နည္းနည္း ေလးစားရတယ္” ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္က ေျပာသည္။
ဓနိသၾကားလုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ႐ြာ တစ္႐ြာျဖစ္သည့္ ပေသာင္းေက်း႐ြာတြင္ လည္း ယခင္ႏွစ္က ဓနိသၾကားလုပ္ကိုင္ သူ တစ္ရာနီးပါးခန္႔ရွိေသာ္လည္း လုပ္ သားရွားပါးျခင္းႏွင့္ ထင္းဝယ္ယူေရး အခက္ခဲေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္သူ ငါးဦးခန္႔ သာ က်န္ေတာ့သည္ဟု ယင္းေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေနလင္းစိုးက ေျပာ သည္။

“႐ြာမွာ တစ္လလုပ္လို႔ရတဲ့ေငြက ကင္းမြန္မီးထြန္းေလွလိုက္ရင္ တစ္ဆယ့္ ငါးရက္နဲ႔ရတယ္” ဟု ယခင္ဓနိသၾကား အလုပ္သမားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ၿပီး ယခု ကင္းမြန္မီးထြန္းေလွလိုက္သူ အသက္ ၄၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဦးေနာင္ပိန္က ေျပာသည္။
ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္စာလၽွင္ ဓနိသ ၾကားထြက္ရွိမႈ ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔ နည္း ပါးသြားေသာ္လည္း ေဈးႏႈန္းအေျပာင္း အလဲမရွိေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕ေနာက္လယ္ ရပ္ရွိ ပ်ားေရာင္းဝယ္သူ တခ်ိဳ႕ထံမွ သိရ သည္။

ဓနိသၾကားမ်ားကို ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ပေသာင္း၊ တညက္၊ တပ္ ေတာင္၊ ပလုံး၊ ေတာင္ရွည္ႏွင့္ ေတာ ေနာက္လယ္ စသည့္ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ အဓိကလုပ္ကိုင္ၾကေၾကာင္း ေဈးကြက္ အတြင္းမွ သိရသည္။
ဓနိပင္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ရရွိေသာ သၾကားအၾကမ္းကို ယခင္က ေတာအ ရက္ခ်က္ရာ၌ အသုံးျပဳၾကၿပီး လက္ရွိအ ခ်ိန္တြင္ အရက္ခ်က္လုပ္ျခင္း မရွိေတာ့ ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မုန္႔အခ်ိဳ႕လုပ္ရာ၌ အသုံးျပဳသည့္ ပ်ားအေခ်ာတစ္မ်ိဳး တည္းသာ ေရာင္းဝယ္ေနရေၾကာင္း ေဈး ကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

Related Posts