ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းက လႉဒါန္းသည့္ ေ႐ြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္ျဖင့္ နယ္လွည့္စာအုပ္ငွားမည္

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းက လႉဒါန္းသည့္ ေ႐ြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္ ယာဥ္ျဖင့္ ဇြန္လ ပထမအပတ္မွ စတင္ ကာ နယ္လွည့္ စာအုပ္ ငွားရမ္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ျပန္ၾကား ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ထံမွ သိရသည္။

ကနဦးတြင္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ေက်း႐ြာမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ အလွည့္က် သြားေရာက္ကာ သုတ၊ ရသ စာအုပ္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ မွတ္တမ္း တင္သည့္ ဘားကုတ္စနစ္ျဖင့္ အခမဲ့ ငွားရမ္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမႉး ေဒၚနီနီခ်ိဳက ေျပာသည္။

ငွာရမ္းမႈအမ်ားဆုံး စာအုပ္အမ်ိဳး အစား၊ စာဖတ္သူမ်ား၏ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ မွတ္တမ္း တင္ကာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး စာအုပ္ငွားရမ္းမည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား မသတ္မွတ္ရေသးေၾကာင္း ေဒၚနီနီခ်ိဳက ေျပာသည္။

စာအုပ္ငွားရမ္း၊ ဝယ္ယူရန္ လက္ လွမ္းေဝးသည့္ ေက်း႐ြာမ်ားကို ဦးစား ေပး သြားေရာက္ေစလိုၿပီး မသြားေရာက္မီ စာဖတ္သူမ်ားကို ႀကိဳတင္ သတင္း အခ်က္အလက္ေပးထားပါက ပိုမိုထိ ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕ သန္႔ဇင္ ေအာင္စာအုပ္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ဦးသန္႔ဇင္ ေအာင္က ေျပာသည္။

Related Posts