ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ထုံးႏွင့္ညီေစရန္ ထီးခီးလမ္း ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို သင္တန္းေပးမည္

ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ညီေစရန္ ေျမယာစီမံ ခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ယခုလ တတိယအပတ္တြင္ သင္တန္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာျမင့္ဆန္းက ေျပာသည္။

အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္ ႏွစ္လမ္းသြား ထီးခီးလမ္းႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ လူေန အိမ္မ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား ေနရာခ်ထား ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ရန္ တစ္႐ြာလၽွင္ ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီ ပါဝင္သည့္ အဆိုပါေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို သင္တန္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေကာ္မတီကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက စတင္ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ကာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ KNU တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားပါဝင္ ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
“ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈ၊ ေလ်ာ္ေၾကးနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ထုံး လုပ္နည္းနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္တယ္ဆိုတာကို သင္တန္းေပးဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာျမင့္ဆန္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္ျခင္း လုပ္ငန္း ကို လေပါင္း ၃၀ အၿပီး လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ၿပီး လမ္းတစ္ေလၽွာက္ရွိ ေက်း႐ြာ ၁၅ ႐ြာကို ျဖတ္သန္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေဒါက္ေလာက္႐ြာ၊ တလိုင္းယာ၊ ပိေတာက္ကုန္း၊ ကလုံးထာ၊ ဝါးေတာ၊ ထီးခီး အစရွိသည့္ ႐ြာမ်ားကို ျဖတ္သန္း ရမည္ ျဖစ္သည္။
လက္ရွိတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ထီးခီးနယ္စပ္ကို ေျမသားလမ္း ေဖာက္ လုပ္ထားၿပီး ျပန္လည္အဆင့္ျမႇင့္တင္ခ်ိန္ တြင္ လက္ရွိလမ္းအူေၾကာင္း၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပန္လည္အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔အညီ ျဖစ္သြားမွာ၊ ပိုၿပီးေတာ့ စံနစ္က်သြားမွာ ေပါ့၊ ျပည္သူလူထုအတြက္လည္း ပိုၿပီး ေတာ့ ေကာင္းက်ိဳးေတြမ်ားမွာပါ”ဟု တိုင္းေဒသႀကီး စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးၿဖိဳးဝင္းထြန္းက ေျပာသည္။
ထားဝယ္ထီးခီးလမ္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခ်ိန္တြင္ ေဒသခံမ်ားအေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်း လက္ေန ေဒသခံမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္း လင္း ခ်ျပႏိုင္မွသာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရွိလာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း KNU ၿမိတ္-ထားဝယ္ ခ႐ိုင္ အတြင္းေရးမႉး ပဒိုေစာအယ္နားက ဆိုသည္။

“သူတို႔အျမင္ေတြကိုလည္း ေလး စားရမယ္၊ သေဘာထားေတြကို ေလးစား ရမယ္၊ အဲဒါ အဓိကအခ်က္ပါပဲ”ဟု ပဒို ေစာအယ္နားက ေျပာသည္။
လမ္းအဆင့္ျမႇင့္မည့္ ပုံစံတြင္ လမ္းတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ကို မီတာ ၂၀ ရွင္းလင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ မ်ား ျဖတ္သန္းႏိုင္မည့္ ေနရာ ၁၁ ခု ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘ၀ အေပၚသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီ ရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါလမ္း အဆင့္ျမႇင့္မည့္လုပ္ ငန္းအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ(NEDA) ထံမွ ေခ်းေငြယူရန္မတ္လ ၂၆ ရက္က က်င္းပ သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၃၇၄ ၊ ကန္႔ကြက္ မဲ ၂၁၀၊ ၾကားေနမဲ ၆ မဲတို႔ျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ယင္းေခ်းေငြကို ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း ျပန္ဆပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမ ၁၀ ႏွစ္တြင္ အတိုးမဲ့ျဖစ္ကာ က်န္သည့္ ႏွစ္ ၂၀ တြင္ ၀.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အတိုးျဖင့္ ေပးေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္သည္။
ယခင္ အစိုးရ လက္ထက္ကတည္း က ေခ်းေငြရယူရန္ မူအားျဖင့္ သေဘာ တူထားခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရ အကူး အေျပာင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေန ခဲ့သည္။
လမ္းလုပ္ငန္းအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ေဆာက္လုပ္ ေရးကုမၸဏီကို တင္ဒါေခၚမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စံႏႈန္းျဖစ္သည့္ အဆင့္ ၄ ရွိ ျမ၀တီ- ေကာ့ကရိတ္လမ္းကဲ့သို႔ အဆင့္ျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Related Posts