ေခ်ာဆြဲသည့္ေခတ္ဆီ ျပန္ဦး တည္လာၿပီေလာ

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ဆက္တိုက္ နီးပါး ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပြဲမ်ား၊ အမႈိက္ေကာက္ ပြဲမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္တို႔ ထြက္ေပၚလာေသာအခါ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းတို႔၏ မေက်မခ်မ္း ညည္းတြား သံ ပိုပို ညံလာသည္။
အင္အားျပပြဲမ်ားအား မလာမေနရ ပုံစံျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ တက္ခိုင္းသည္ မွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ရင္ဖြင့္လာၾကသည္။

“ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီက လာတဲ့လူ နည္းတာမဟုတ္ဘူး၊ ဘာလုပ္မွာလဲ။ မေယာင္ရာဆီလူးတယ္လို႔ ခံစားရတယ္” ဟု ထားဝယ္ၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရဌာနတစ္ခုမွ အရာထမ္းတစ္ဦးက ေျပာလာသည္။
ထားဝယ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ သမၼတ ေထာက္ခံပြဲတြင္ တိုင္း/ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား မပ်က္ မကြက္(မပ်က္မကြက္)တက္ေရာက္ရန္ တိုင္းအစိုးရမွ ၫႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ေကာ့ေသာင္း တြင္က်င္းပသည့္ သမၼတေထာက္ခံပြဲ တြင္ မူ တာဝန္မွအပ က်န္ဝန္ထမ္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္ ေထြ/အုပ္မွ ၫႊန္ၾကားစာထုတ္ခဲ့သည္။

ေမာင္းမကန္အမႈိက္ေကာက္ပြဲတြင္ မူ ေဒသတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားအားရွိႏွင့္သည့္ အင္အားအလိုက္ တက္ေရာက္အမႈိက္ ေကာက္ ပူးေပါင္းရမည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္မွ ၫႊန္ၾကားလာေၾကာင္း ေလာင္း လုံးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕က ဖြင့္ဟသည္။
အထက္ပါပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ ျပည္သူလူထုအား တိုက္႐ိုက္ ေခၚယူျခင္း မ်ိဳး မရွိခဲ့ေပ။
သို႔ေသာ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ရပ္ကြက္တစ္ခုလၽွင္ ျပည္ သ ၁၀၀ ဦး ထက္မနည္း တက္ေရာက္ ေပးရန္ ဟူသည့္စာ လူမႈကြန္ယက္ေပၚ ျပန္႔ႏွံ႔လာေသာအခါ လူထုၾကား ပိုမို ပြက္ေလာ႐ိုက္သြားသည္။

“ေခ်ာဆြဲတဲ့ေခတ္ဆီ ျပန္ဦးတည္ လာၿပီေလာ”ဟု ေမးခြန္းထုတ္လာၾက သည္။
အထက္ပါစာမွာ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ပုေလာၿမိဳ႕ေပၚရပ္ ကြက္အမွတ္(၁/၂/၃/၄/၅)တို႔မွ ရပ္ ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားထံ ထုတ္ျပန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္းစာကို ထုတ္ျပန္ရျခင္းမွာ ပုေလာမဲဆႏၵနယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မွ ရပ္ကြက္တစ္ခုလၽွင္ ၁၀၀ ဦးခန္႔ ဖိတ္ၾကားေပးရန္ ေျပာၾကား လာေသာေၾကာင့္ဟု ပုေလာၿမိဳ႕နယ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေက်ာ္စိုးထင္က ေျပာသည္။
“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ခိုင္းလို႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဖိတ္ေပး လိုက္တာပါပဲ၊ အကူအညီေတာင္းရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လုပ္ေပးရတာကိုး”ဟု ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေက်ာ္စိုးထင္ က ေျပာသည္။
ပုေလာမဲဆႏၵနယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကင္းရွိန္အား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ထိုသို႔ ေခၚခိုင္းခဲ့ သည္မွာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ေျဖဆိုသည္။

“လႊတ္ေတာ္ျပန္တက္ဖို႔ ရက္က နီးေနေတာ့ ရပ္ကြက္ ၁ /၂ /၃/၄ /၅ တစ္ခုလုံးကို ေခၚေပးဖို႔ ေထြအုပ္ကို အကူအညီ ေတာင္းလိုက္တယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး၊ သူကေနၿပီး တစ္ဆင့္ေပါ့၊ ရပ္/ေက်းေတြ တစ္ခ်က္ေခၚေပးပါလို” ဟု ဦးကင္းရွိန္ က ေျပာသည္။
ယင္းသို႔ ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူဦးေရ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ လာေရာက္ရန္ ေခၚ ယူျခင္းမွာ အာဏာရွင္ဆန္သည့္ အျပဳ အမူဟု ျမင္ေၾကာင္း ပုေလာၿမိဳ႕ေပၚရပ္ ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတစ္ဦးက ေျပာ သည္။
“မေကာင္းတဲ့လကၡဏာထဲမွာ ပါ တယ္ေပါ့၊ အမိန္႔ေပးၿပီးခိုင္းတဲ့ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္၊ အာဏာရွင္ဆန္ေနတဲ့ ပုံစံ မ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္ေပါ့” ဟု အထက္ပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ေျပာသည္။

ယင္းစာအတြက္ ရပ္ကြက္အတြင္း ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားရာတြင္ မလာ မေနရပုံစံမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဖိတ္စာေပး ေဆာ္ဩ႐ုံသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အဆိုပါေတြ႕ ဆုံပြဲသို႔ ရပ္ကြက္အားလုံးမွ စုစုေပါင္း လူ ၈၀ ဝန္းက်င္သာ တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း ၎အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံမွ သိရ သည္။
ယင္းသို႔ အင္းအားသတ္မွတ္တက္ ေရာက္ရန္ အေခၚခံရေၾကာင္း ၾကားသိရ သူအခ်ိဳ႕က ယခင္ေခတ္ လမ္းဖြင့္ပြဲ၊ တံတားဖြင့္ပြဲမ်ားမွအစ လုပ္အားေပးမွ သည္ ေပၚတာဆြဲသည့္ ေခတ္မ်ားဆီသို႔ တိုင္ ျပန္အမွတ္ရေစေၾကာင္း ေျပာၾက သည္။

ထိုသို႔ ေခၚယူျခင္းသည္ အတင္း အဓမၼ ခိုင္းေစျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး စာထုတ္သူ ကိုပင္ ျပန္အေရးယူသင့္ေၾကာင္း ေကာ့ ေသာင္း ေ႐ႊဇင္ေယာ္ရပ္ကြက္တြင္ ေန ထိုင္သည့္ အသက္ ၅၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳး သားတစ္ဦးကေျပာသည္။
“ကိုယ့္ကို အဲလို ေခ်ာဆြဲသလို လုပ္ ခိုင္းရင္ေတာ့ မလုပ္ခ်င္ဘူး၊ အႏိုင္က်င့္ တာေပါ့” ဟု ယင္းအမ်ိဳးသားက ေျပာ သည္။
ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ယင္း သို႔ ေခၚယူျခင္းမ်ိဳး ေကာ့ေသာင္းတြင္ မႀကဳံရေသးဟု ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးအခ်ိဳ႕က ေျပာၾကသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးကင္းရွိန္ကမူ ရပ္ကြက္ ေက်း ႐ြာမ်ားသို႔ဆင္းတိုင္း ရပ္သူ႐ြာသားမ်ား ကို ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားမွတစ္ဆင့္သာ ေခၚခိုင္းေလ့ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။ ယင္းသို႔ ေခၚခိုင္းမႈအတြက္ အျပစ္ျမင္ သူမ်ားအား မည္သို႔မၽွမေျပာလိုဟု ဆိုသည္။
“ႀကိဳက္သလိုထင္လို႔ ရပါတယ္ ေလ သူတို႔သေဘာပဲကို။ ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ မေျပာလိုဘူး။ အခ်ိဳ႕ကလည္း နားလည္တယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးပဲ ေခၚတယ္၊ ဒီလိုမ်ိဳးပဲ သြားေနရတာပဲ။ ေရွးေရွးတုန္း ကလည္း ဒီလိုမ်ိဳးပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နည္းဥပေဒ၊ ဥပေဒထဲမွာလည္း ဒီလို မ်ိဳးပဲရွိတယ္ခင္ဗ်ာ၊ သူတို႔(အုပ္ခ်ဳပ္ေရး)ကိုပဲ ခိုင္းရတယ္”ဟု ဦးကင္းရွိန္က ေျပာသည္။

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ထူးေနေအာင္ကမူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား အား လူစုေဝးရန္ ေဆာ္ဩခိုင္းသည္မွာ သဘာ၀က်ေသာ္လည္း အင္အား မည္မၽွ တက္ရမည္ဟု အကန္႔အသတ္ဆင့္ေခၚ ခိုင္းမႈမ်ိဳးကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေျပာ သည္။
“လူဦးေရအကန္႔အသတ္နဲ႔ဆိုရင္ ေတာ့ အာဏာရွင္ဆန္တယ္ေပါ့၊ ဒါမ်ိဳး ေတာ့ ကန္႔ကြက္တယ္။ မျဖစ္မေန တက္ ရမယ္ဆိုတာကို ကန္႔ကြက္တာပါ” ဟု ေဒါက္တာထူးေနေအာင္က ေျပာသည္။
ထားဝယ္ၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရဌာန အရာ ထန္းတစ္ဦးကမူ မတက္မေနရ ေထာက္ ခံပြဲမ်ား၊ အမႈိက္ေကာက္ဟန္ေရးျပပြဲမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား က တစ္ခ်ိန္က လူထုေထာက္ခံပြဲအတြက္ ေခ်ာဆြဲခံခဲ့ရသည့္ ေက်ာင္းသားဘ၀ကို ျပန္အမွတ္ရေစေၾကာင္း ေျပာလာသည္။

“မနက္ေစာေစာစီးစီး ေက်ာင္းက ဆရာ ဆရာမေတြနဲ႔သြား၊ ၿပီးရင္ ေကာက္ၫွင္းေပါင္း တစ္ေယာက္တစ္ ထုပ္ ေပးတယ္၊ ေဘာလုံးကြင္းႀကီးထဲမွာ ထိုင္ၿပီး လက္ခုပ္တီးရတာေတြ၊ ေနပူတဲ့ အခ်ိန္မွာ သတင္းစာေတြစာအုပ္ေတြ ေခါင္းေပၚတင္ၿပီးထိုင္ေနရတာ အဲဒါ ေတြမ်ိဳးျမင္တယ္၊ အဲဒီေခတ္ႀကီးျပန္ ေရာက္သြားသလို ခံစားရတယ္” ဟု အထက္ပါအရာထမ္းက ေျပာေလသည္။

Related Posts