မိုးစပါး စိုက္စရိတ္ေခ်းေငြအတြက္ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ မူရင္းသိမ္းထားမည္

ယခုႏွစ္တြင္ မိုးစပါးစိုက္စရိတ္ ေခ်းေငြကို ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္ မွတ္(ပုံစံ-၇)အား သိမ္းဆည္းၿပီးမွ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဟု မြန္ျပည္ နယ္ ျမန္မာ့လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္မွ သိရသည္။
မြန္ျပည္နယ္ ၁၀ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိုးစပါး စိုက္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ေမာ္လၿမိဳင္ဘဏ္ခြဲမွ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြမ်ားကို ေမလ တတိယအပတ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စတင္ထုတ္ေခ်းမည္ဟု အထက္ပါ ဘဏ္ မွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ တစ္ဧက က်ပ္တစ္သိန္းခြဲႏႈန္းျဖင့္ မိုးစပါး စိုက္ ဧက ၃ သိန္းေက်ာ္အတြက္ ထုတ္ေခ်း ရန္ လ်ာထားသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ျမန္မာ့လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္ ျပည္ နယ္မန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္စြာလႈိင္က ေျပာသည္။
“ဒီႏွစ္က ပုံစံ (၇) မူရင္းနဲ႔ ေခ်းေပး မယ္၊ မႏွစ္ကေတာ့ မိတၱဴနဲ႔ ေခ်းေပး တယ္”ဟု ဦးေက်ာ္စြာလႈိင္က ေျပာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ယင္းသို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး လယ္ဧကအေပၚ မူတည္ကာ ထုတ္ေခ်း သည့္ပမာဏ မ်ားျပားသည့္အတြက္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာျဖစ္သည့္ ေခ်းေငြမ်ား ဆုံး႐ႈံးမႈ မရွိေစရန္ ေခ်းေငြ မေက်မီအထိ ေခတၱသိမ္းဆည္းထားျခင္းသာျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
အခ်ိဳ႕လယ္သမားမ်ားသည္ တစ္ ေနရာတည္းတြင္ ေငြေခ်းျခင္း မဟုတ္ သည့္အတြက္ ပုံစံ (၇) မူရင္းကို သိမ္း ထားၿပီးမွ ေခ်းျခင္းသည္ အဆိုပါ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမား ကိုဝင္းလွက ေျပာသည္။

“လယ္သမားဘက္က ၾကည့္ရင္ အခက္အခဲရွိတယ္၊ အစိုးရဘက္ကလည္း သူတို႔အတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေအာင္ လုပ္ရတာပဲေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူ႕ ပိုက္ဆံကိုေခ်းရင္ သူ႕စည္းကမ္းေတာ့ လိုက္ရမွာပဲေလ”ဟု ကိုဝင္းလွက ေျပာ သည္။
အတိုးႏႈန္းကို ယမန္ႏွစ္က ေကာက္ခံ ခဲ့သည့္ႏႈန္းအတိုင္း ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္တြင္ မိုးစပါး ေခ်းေငြ ေႂကြးက်န္မရွိဟု သိရသည္။

ေခ်းေငြယူထားသည့္ လယ္သမား မ်ားအေနျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ားကို မိုးစပါး ေပၚၿပီး ရိတ္သိမ္းေရာင္းခ်ၿပီးသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဒီဇင္ ဘာလတြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဇန္နဝါရီလ တြင္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ မတ္လတြင္၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္ဆပ္ေပးရန္ သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ ေမာ္လၿမိဳင္ဘဏ္ခြဲမွ သိရသည္။

Related Posts