ကေျမာကင္းတံတားအသစ္ေဆာက္ရန္ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေျမသား စတင္စမ္းသပ္မည္

ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေလာင္းလုံး ၿမိဳ႕နယ္ကို ဆက္သြယ္မည့္ ကေျမာကင္း တံတားအသစ္တစ္စီး တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ေျမသားစမ္းသပ္မႈလုပ္ငန္းကို ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းဦးစီးဌာန တနသၤာရီ တိုင္း ေဒသႀကီးဦးစီးမႉးက ေျပာသည္။

လက္ရွိကေျမာကင္းတံတားႏွင့္ ကပ္လ်က္ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ တံတားအတြက္ ေျမသားစမ္းသပ္မႈကို ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ (၆လဘတ္ဂ်က္ႏွစ္)တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းဦးစီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမႉး ဦးဝင္းမင္းထြဋ္က ဆိုသည္။
“ေျမစမ္းသပ္မႈကို အခု မီနီဘတ္ ဂ်က္မွာပဲ စမ္းသပ္မႈေတြ လုပ္ပါ့မယ္၊ ေျမစမ္းသပ္ၿပီးမွ ဒီဇိုင္းထြက္မယ္”ဟု ဦးဝင္းမင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတံတားႏွင့္ DDPC ေဈး ဝယ္စင္တာၾကားတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး သံကူကြန္ကရစ္ အမ်ိဳး အစားျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
လက္ရွိတံတားမွာ ႏွစ္လမ္းသြား ျဖစ္သည့္အတြက္ က်ဥ္းသည္ဟု မေျပာ ႏိုင္ဘဲ တံတားအသစ္ေဆာက္မည့္ ကုန္က်ေငြကို အမွန္တစ္ကယ္လိုအပ္ သည့္ ေနရာတြင္သာ အသုံးျပဳသင့္ ေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕ဝဲကၽြန္းရပ္ကြက္ေန ကိုလွသိန္းက ေျပာသည္။

“လက္ရွိတံတားက သက္တမ္းကုန္ ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေဆာက္သင့္တယ္”ဟု ကိုလွသိန္းက ဆိုသည္။
ယာဥ္သြားလာမႈ မ်ားျပားလာသည့္ အတြက္ ကေျမာကင္းတံတားအသစ္ တစ္စီးကို ေဆာက္လုပ္သင့္သည္ဟု ေျပာဆိုသူမ်ား လည္းရွိသည္။
အသစ္ ေဆာက္မည့္တံတားအက်ယ္ မွာ ေလးလမ္းသြား(သို႔)ႏွစ္ လမ္းသြား ျဖစ္မည္ကိုမူ ဒီဇိုင္းပုံစံထြက္ၿပီးမွသာ ေျပာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းမင္းထြဋ္ က ဆိုသည္။
တံတားအသစ္ကို ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေမၽွာ္မွန္း ထားၿပီး တည္ေဆာက္မႈကုန္က်စရိတ္မွာ ေငြက်ပ္ ေလးဘီလီယံအထက္ ရွိမည္ ျဖစ္ကာ တည္ေဆာက္ေရးကာလက အခ်ိန္ သုံးႏွစ္ခန္႔ၾကာႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိအသုံးျပဳေနသည့္ ကေျမာ ကင္းတံတားကို ၁၉၇၅ ခုႏွစ္က စတင္အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး တံတားအရွည္မွာ ေပ ၁၁၀၀ ရွိေၾကာင္း အထက္ပါဌာနထံမွ သိရသည္။

Related Posts