ေထာက္ခံလိုၾကလၽွင္ျဖင့္

ထားဝယ္တြင္ က်င္းပသည့္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ေထာက္ခံပြဲအေၾကာင္း ေခါင္း ထဲေရာက္လာတိုင္း စိတ္ထဲမွာ ေခတ္က ဟိုးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဆီ ျပန္ဆုတ္သြားသ လို ခံစားရသည္။
“ထိုင္ေနလၽွင္ အေကာင္းသား၊ ထ သြားမွက်ိဳးမွန္းသိ” ဆိုသကဲ့သို႔ သမၼတ ေထာက္ခံပြဲ မက်င္းပဘဲေနလၽွင္ ျပႆနာ မရွိေသာ္လည္း ေထာက္ခံပြဲက်င္းပမိကာမွ ေဝဖန္အျပစ္တင္စရာအထိ ျဖစ္ခဲ့ေလ သည္။ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ကို ေထာက္ခံ ျခင္းအတြက္ ေဝဖန္ၾကျခင္းေတာ့ မဟုတ္ ေပ။ “ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး မပ်က္မ ကြက္(မပ်က္မကြက္) တက္ေရာက္ပါရန္”ဟုပါရွိသည့္ တိုင္းအစိုးရဖြဲ႕က ထုတ္ သည့္စာေၾကာင့္ ေဝဖန္စရာျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ထိုအမိန္႔ဆန္သည့္၊ အာဏာရွင္ ဆန္သည့္ စကားရပ္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အ တြက္ အေတြးပြားစရာမ်ားစြာျဖစ္ခဲ့ရ သည္။
ထိုစကားရပ္ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူထု ေထာက္ခံပြဲမ်ားကို ျပန္လည္အမွတ္ရေစ သည္။ မီးရထားလမ္းဖြင့္ပြဲ၊ ဂက္စ္ပိုက္ လိုင္းဖြင့္ပြဲကဲ့သို႔ေသာ အခမ္းအနားမ်ား ကို ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာမ်ားမွ တစ္အိမ္ေထာင္လၽွင္ တစ္ ေယာက္ မလိုက္မေနရ လိုက္ပါခဲ့ၾကရ သည္။ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ အေျခ ခံမွ ေက်ာင္းသားငယ္ေလးမ်ားပါမက်န္ ညအိပ္ညေနသြားေရာက္ကာ တက္ ေရာက္ေပးခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ိဳးဆိုလၽွင္ ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ယာဥ္မ်ားအားလုံး ေခ်ာ ဆြဲခံရသည္။ တစ္နာရီ နီးပါးမၽွၾကာ က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားတစ္ခုအတြက္ ညအိပ္ညေနသြားေရာက္ရသည့္ဒုကၡမွာ မေသးလွ။

ထားဝယ္ၿမိဳ႕ တိုင္းအားကစားကြင္း တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ လူထုေထာက္ခံပြဲတစ္ ခုတြင္ လူပိ၍ အသက္႐ႉၾကပ္ကာ မူးေမ့ လဲသြားသည္အထိ ျဖစ္သြားသူမ်ားကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရဖူးသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေတြးေနမိသည့္ အေတြးတစ္ခုမွာ လူဦး ေရတစ္သိန္းခန္႔ တက္ေရာက္သည့္ အ ခမ္းအနားတစ္ခု၏တန္ဖိုးျဖစ္သည္။ လူ တစ္ဦး၏ တစ္ေန႔ပ်မ္းမၽွဝင္ေငြ ၅၀၀၀ ျဖစ္ပါက လူတစ္သိန္းဆိုလၽွင္ သိန္း ေပါင္း ၅၀၀၀မၽွ လုပ္အား၊ ေငြအား ဆုံး ႐ႈံးရေပမည္။ တျခား အေထြေထြကုန္က် စရိတ္မ်ား မပါေသးေပ။ စစ္အစိုးရေခတ္ တစ္ေခတ္လုံးနီးပါး လုပ္လာခဲ့သည့္ တံ တားဖြင့္ပြဲ၊ ရထားလမ္းဖြင့္ပြဲ စသည့္ ဖြင့္ ပြဲေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ တက္ေရာက္ေပး ခဲ့ၾကရသည့္ လူထု၏လုပ္အား၊ ေငြအား ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရမႈေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ႏွေျမာ ဖို႔ ေကာင္းလွသည္။ လုပ္အား၊ ေငြအား ဆုံး႐ႈံးျခင္းသည္ ဤႏိုင္ငံဆင္းရဲရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါ အဝင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဆုံး ႐ႈံးခဲ့ရမႈမ်ားကို ေနာင္တမရၾကသည့္အ ျပင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွ ယ ေန႔အရပ္သား အစိုးရလက္ထက္ထိတိုင္ ေအာင္ လူထုေထာက္ခံပြဲမ်ား၊ ဟိုဖြင့္ပြဲ၊ သည္ဖြင့္ပြဲမ်ားကို က်င္းပ၍ ေကာင္းေန ဆဲ။ အရသာေတြ႕ေနဆဲ။

ေထာက္ခံျခင္း၊ မေထာက္ခံျခင္း၊ ႀကိဳက္ျခင္း၊ မႀကိဳက္ျခင္းဟူသည္ လူ တစ္ဦး၏ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ဆႏၵပါမွန္းသိ၊ မပါမွန္းမသိ အတင္းအၾကပ္ဆင့္ေခၚၿပီး ေထာက္ခံခိုင္း ျခင္းမ်ိဳးမွာ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အထ မဟုတ္။ အာဏာရွင္စနစ္၏ အက်င့္စ႐ိုက္ တစ္ခုသာ ျဖစ္ေပသည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ကိုယ္တိုင္မတက္ေရာက္ေသာ္လည္း သမၼတႀကီးဦးဝင္းျမင့္ကို ရင္ထဲကလႈိက္ လႈိက္လွဲလွဲ ေထာက္ခံခ်င္ေထာက္ခံေန ႏိုင္သည္။ မိမိတို႔၏ သမၼတႀကီးမွာ အ တင္းအၾကပ္ဖိတ္ေခၚၿပီး ေထာက္ခံခိုင္းမွ ေထာက္ခံမႈရႏိုင္သည့္ သမၼတမ်ိဳးဟုတ္ မဟုတ္ဆိုသည္ကို အေလးအနက္ထား စဥ္းစားသင့္လွေပသည္။

ေျမႇာက္ပင့္ျခင္းကို မႀကိဳက္သူ မရွိသေလာက္ ရွားႏိုင္ေသာ္လည္း အလြန္အ ၾကဴးေျမႇာက္ပင့္ျခင္းမ်ိဳးကိုမူ ႀကိဳက္သူ နည္းေပလိမ့္မည္။ ေထာက္ခံ ျခင္းႏွင့္ ေျမႇာက္ပင့္ျခင္းသည္ အဓိပၸာယ္ ျခင္းမတူေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ေသာ ေထာက္ခံျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေျမႇာက္ပင့္ျခင္းသ ေဘာကို ခပ္ပါးပါး ေတြ႕ရတတ္သည္။ ဤသည္ကိုပင္ သိလ်က္ႏွင့္ သာယာေနတတ္သည့္ သူမ်ိဳးလည္း ရွိေကာင္းရွိေပမည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သူမ်ိဳးမ်ားထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသစ္စက္စက္ သမၼတႀကီးကို မပါေစလိုပါ။ ပါမည္ လည္းမဟုတ္ပါ။

သမၼတဦးဝင္းျမင့္၏ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒သက္တမ္းသည္ တိုေတာင္းေသာ္ လည္း အားရေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္သည္။ သူ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ သူ၏အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ အရည္အခ်င္းအျပင္ သူ၏စိတ္ဓာတ္ကိုလည္း အကဲခတ္ခြင့္ ရခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈ၊ ႏွစ္ၿခိဳက္သေဘာက်မႈကို ခံခဲ့ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သူတစ္ဦး သမၼတျဖစ္လာျခင္းကို လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေထာက္ခံသင့္လွေပသည္။ ေထာက္ခံသူ မ်ားကိုလည္း အားေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ေစာလြန္းေနေသးသည္ဟု ခံစားရသည္။ သမၼတတစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီး ေနာက္ပိုင္း သူ၏လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အကဲခတ္ၾကည့္ခ်င္ ေသးသည္။ သမၼတမိန္႔ခြန္းတြင္ပါသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မည္မၽွေလာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သလဲ ဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္ေသးသည္။ ၿပီးမွ အားရပါးရ ေထာက္ခံခ်င္မိသည္။ သူ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေကာင္းလၽွင္ ေကာင္းသေလာက္ သူ႕ကို ေထာက္ခံၾက မည္မွာလည္း ေသခ်ာသည္။ အားေပး ၾကမည္မွာလည္း ေသခ်ာသည္။ သူ႕ကို ေထာက္ခံသူမ်ားက သူ႕ကိုေနာက္ တစ္ႀကိမ္ မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ၾကေပမည္။

ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ သူမ်ားသည္ ဗုဒၶ၏ဂုဏ္ေတာ္၊ တန္ခိုး ေတာ္၊ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ႐ြတ္ဆိုပူေဇာ္ ေန႐ုံမၽွျဖင့္မၿပီး။ ဗုဒၶ၏ က်င့္စဥ္အတိုင္း က်င့္ႀကံအားထုတ္ႏိုင္ပါမွ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေပမည္။ ဗုဒၶသက္ရွိထင္ ရွားရွိစဥ္ကတည္းကပင္ သူ႕အား ပူေဇာ္ ကန္ေတာ့သူထက္ သူ၏က်င့္စဥ္ႏွင့္ အဆုံးအမကို နာယူသူကိုသာ ပို၍အလိုရွိ ခဲ့သည္။

ယခု သမၼတဦးဝင္းျမင့္ကို ေထာက္ ခံေနသူမ်ားသည္လည္း ဆိုင္းဘုတ္ ေထာင္ၿပီး ေထာက္ခံေန႐ုံမၽွျဖင့္မၿပီး။ သူခ်မွတ္သည့္ မူဝါဒမ်ားအတိုင္း လိုက္ ပါေဆာင္႐ြက္ၾကရန္၊ ႀကိဳးစားအေကာင္ အထည္ေဖာ္ၾကရန္ ပိုအေရးႀကီးသည္။ သမၼတႀကီးကဲ့သို႔ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ ေအာင္ အားထုတ္သင့္သည္။ သမၼတႀကီး ကဲ့သို႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကင္းရွင္းစြာ ေနႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္သည္။ သမၼတ ႀကီးကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ားကို အလုပ္အေကၽြး ျပဳႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရေပမည္။ သမၼတ ႀကီး၏စိတ္ဓာတ္မ်ိဳး မိမိတြင္ ကိန္း ေအာင္းလာေအာင္ ႀကိဳးစားရေပမည္။ သမၼတႀကီး၏ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳး၊ အရည္အ ခ်င္းမ်ိဳး မိမိတို႔တြင္ ရွိမရွိ ဆန္းစစ္ၾကည့္ သင့္ေပသည္။ သမၼတႀကီး၏ စိတ္ဓာတ္ ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ိဳး မိမိတို႔တြင္ မရွိၾက ေသးလၽွင္လည္းရွိလာေအာင္ သမၼတ ႀကီးကို အားက်အတုယူၿပီး ႀကိဳးစား ၾကေစခ်င္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏သမၼတႀကီးကို ရင္ ထဲကမပါဘဲ မ်က္ႏွာလိုမ်က္ႏွာရပုံစံမ်ိဳး ျဖင့္ ေထာက္ခံျခင္းမ်ိဳးကို မလိုလားပါ။ ေနာက္ဆုံး အားမနာတမ္းေျပာရလၽွင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏သမၼတႀကီးကို သမၼတ ႀကီးေလာက္ ကိုယ္က်င့္သီလမေကာင္း ေသးသူမ်ား ေထာက္ခံသည္ကို မျမင္ ေတြ႕လိုပါ။

သမၼတႀကီးကို ေထာက္ခံလိုလၽွင္ ရယူျခင္းထက္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေပး ဆပ္ႏိုင္သူျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖင့္ ေထာက္ခံၾကပါဟု ေျပာလိုပါသည္။

Related Posts