မြန္၊ ကရင္ရွိ ႀကိဳးတံတားမ်ား အႏၲရာယ္ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆး

မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ႀကိဳးတံတားမ်ား အႏၲရာယ္ ရွိ/မရွိကို ေနျပည္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာနမွ ဦး ေဆာင္ၿပီး တ႐ုတ္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ တို႔ႏွင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္ဟု မြန္ ျပည္နယ္ တံတားဦးစီးဌာနထံမွ သိရ သည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အတၱရံ ႀကိဳးတံတား၊ ဂ်ိဳင္း (ဇာသျပင္) ႀကဳံးတံ တားႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဂ်ိဳင္း (ေကာ့ကရိတ္) ႀကိဳးတံတားတို႔ကို အဖြဲ႕ ခြဲ၍ ေမလ ၁ ရက္မွစၿပီး စစ္ေဆး ေနသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ တံတားဦးစီး ဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးသိန္းျမင့္မြန္ က ေျပာသည္။
“စစ္ေဆးၿပီးမွ ရလဒ္ေျပာႏိုင္မယ္၊ မျမင္ရတဲ့ အပိုင္းေတြကို ႀကိဳးေတြနဲ႔ ေဖာက္ၿပီး စစ္ေဆးေနတယ္၊ သံထည္ ပိုင္းမွာေတာ့ သံေခ်းတက္ေနတာ ေတြ႕ရ တယ္”ဟု ဦးသိန္းျမင့္မြန္က ေျပာသည္။
ေရရွည္အတြက္ အဆိုပါ ႀကိဳးတံ တား ၃ စင္း စလုံးကို လာမည့္ႏွစ္တြင္ အသစ္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

တံတားအသစ္မ်ား မတည္ေဆာက္ မီကာလအတြင္း လက္ရွိႀကိဳးတံတားမ်ား ကို အႏၲရာယ္ကင္းစြာ သြားလာ အသုံးျပဳ ႏိုင္ရန္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးသိန္းျမင့္မြန္က ဆက္ေျပာ သည္။
မြန္ျပည္နယ္ရွိ အတၳရံတံတားႏွင့္ ဂ်ိဳး (ဇာသျပင္) တံတားတို႔သည္ သံ ေဘာင္ႀကိဳးတံတား အမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္သည္။

တံတားအရွည္ေပ ၁၄၂၀ အတၱရံ တံတားကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ကာ အရွည္ ၂၉၀၀ ေပရွိ ဂ်ိဳင္း (ဇာသျပင္) တံတားကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
အဆိုပါ တံတားႏွစ္စင္းကို တည္ ေဆာက္ရာတြင္ ေအာက္ေျခပိုင္းမ်ား၊ တိုင္မ်ားကို ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး၊ တံတားအေပၚပိုင္း ၾကမ္းခင္းျခင္း၊ ႀကိဳးတြဲျခင္း၊ တံတားဒီ ဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ တံတားတည္ေဆာက္ မည့္ပစၥည္းတို႔ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္ နီယာမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ပညာရွင္တို႔က တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု သိရ သည္။

Related Posts